Csendes Percek január 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 4., Cs, 03:41:02 CET


           2007. január 4. csütörtök            

1Kor 12,12-13 és Gal 3,25-29

12 Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi
tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 13
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk,
akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
25 De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
27 Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek
magatokra. 28 Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga,
sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban. 29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai
vagytok, és ígéret szerint örökösök.

            ISTEN EGYETEMES VILÁGA            

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad,
nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus
Jézusban. (Gal 3,28)

Mindig kíváncsivá tett a földrajzi helyek és a nemzetiségek
sokszínűsége, melyeket a Csendes Percek írói képviselnek. Gyakran
felütöttem az atlaszt, hogy megnézzem, hol is található egyik-másik
távoli, idegenül hangzó város. Mégis, a hitből fakadó szavak, vagy az
írókból áradó belső bizonyosság akár tőlem, vagy gyülekezetemből is
jöhetnének.
Miért vagyok meglepődve, ha azt tapasztalom, hogy a világ másik felén
élő emberek ugyanazokat a mély érzéseket képesek kifejezni, sokszor
talán még hatékonyabban is, mint én? Hát nem mindannyian testvérek
vagyunk, az egy Atya gyermekei? Bármily távol vagyunk is földrajzilag
egymástól, annak a közös népnek tagjai lehetünk, akik megvallják, és
bizonyságot tesznek Isten, és Jézus Krisztus uralmáról életükben.
Különböző helyen van a hazánk és az otthonunk, de tanúságtevői lehetünk
a Krisztusban való egységnek.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy Krisztusban megtalálhatjuk a veled és
az összes hívő gyermekeddel való összekötő kapcsot. Áldd meg
testvéreinket, ezt a nagy családot szerte a világon. Ámen.

A világon mindenütt, minden országban vannak lelki testvéreink.
Kenneth L. Lamb (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A CSENDES PERCEK ÍRÓIÉRT!
_____________________________
Programajánlat:

Meghívó "A sáfárság öröme" konferenciára
2007. január 27. szombat

Jelentkezés: Kapocs Attilánál, a konferencia szervezőjénél a
06-20-8863724 telefonszámon vagy a konferencia at safarsag.org e-mail
címen.

További információ: 
http://www. kegy.hu
 http://www.safarsag.orgTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról