Csendes Percek február 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 28., Sze, 03:41:05 CET


            2007. február 28. szerda            

Róm 8,28-39.

28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket
eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká
legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket
elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat
meg is dicsőítette.
31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

            AZ ÍGÉRETEKBEN BÍZVA
            

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

December 18-án édesapám súlyosan megbetegedett. Délután bevittük a
kórházba, és egész késő estig vele maradtunk. Nagyon rossz állapotban
volt, azt gondoltam, meg fog halni. Egyszerre csak eszembe jutott a Róm
8,28: "Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." Gyenge és
fáradt voltam, miután egész délután a vizsgálatokra vártunk, de ez az
igevers emlékeztetett arra, hogy Isten velünk van, és mindent a
javunkra munkál. Édesapámat, és jövőnket is így tehettem az ő kezébe
imádságomban.
Erre az eseményre visszagondolva, eszembe jut, hogy Istennek a Biblia
lapjain adott ígéretei milyen nagy reménységet nyújthatnak nekünk.
Sokszor nem érezzük ezeket magunkénak, csak ha valamilyen krízisbe
kerülünk. Ha naponta olvassuk a Bibliát, és bízunk ígéreteiben, nem
fognak megbénítani a bekövetkező bajok. Képesek leszünk továbblépni, és
tenni, amit Isten elvár tőlünk. Hű az Isten, aki az ő békességét
kínálja fel, az ő ígéretei mindvégig megállnak.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, ígéreteidet, és változhatatlan hűségedet.
Ámen.

Isten ígéretei mindennap igazak.
Mary Ng Shwu Ling (Szingapur)

IMÁDKOZZUNK A HIRTELEN BAJBA JUTOTT CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról