Csendes Percek február 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 27., K, 03:41:05 CET


            2007. február 27. kedd            

Préd 4,9-12.

9 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.
10 Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az
egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. 11 Éppígy, ha
ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van,
hogyan melegedhetne meg? 12 Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak
ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

              IRÁNY A PINCE!
              

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
(Gal 6,2)

Granny, a 11 gyermek egyike Texas állam keskeny szegletében - az
úgynevezett "tornádó völgy" közepén - született, és nőtt fel.
Valahányszor egy-egy komolyabb szélviharból tornádó keletkezett,
édesapja elkiáltotta magát: "Gyerünk, mindenki a pincébe!" Ezen
egyszerű parancs után tudta az apa, hogy mind a 11 gyermekéről
gondoskodott, hiszen egyértelmű és hatékony szabály lépett működésbe:
minden idősebb gyermek megragadta egyik fiatalabb testvérét, és
rohantak a pincébe. Ezáltal mindenki segített, és mindenkiről
gondoskodott valaki. El lehet képzelni, mit jelenthetett volna a két
szülőnek 11 gyermeket összeterelni a közelgő tornádó idején.
Mi is hasonló módon felelősek vagyunk azért, hogy segítsük hívő
testvéreinket. Ez nem csak felelősségünk, de kötelességünk is. Amíg a
gyülekezet idősei a közösség egészéért viselnek felelősséget, nekünk is
hitünkből fakadó szolgálatunk, hogy segítsük testvéreinket, különösen a
gyengéket. Minden hívőnek segítenie kell a másikat, amikor a szél fújni
kezd!

Imádság: Drága Istenünk, segíts felismernünk, mikor van másoknak
szükségük ránk, és adj erőt, hogy segítsünk is, amikor kell. Ámen.

Kinek van szüksége a segítségemre?
Audra Dahl (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A SOKGYERMEKES CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról