Csendes Percek február 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 26., H, 03:41:02 CET


            2007. február 26. hétfő            

2Móz 3,1-12.

1 Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette.
Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten
hegyéhez, a Hórebhez. 2 Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában
egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég,
de mégsem ég el a csipkebokor. 3 Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, és
megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor? 4 Amikor az
ÚR látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor
közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok!
5 Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról,
mert szent föld az a hely, ahol állasz! 6 Majd ezt mondta: Én vagyok
atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor
elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. 7 Az ÚR
pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és
meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem
fájdalmukat. 8 Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából
és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és
mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi
és jebúszi nép helyére. 9 Bizony, eljutott hozzám Izráel fiainak
segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az
egyiptomiak. 10 Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki
népemet, Izráel fiait Egyiptomból! 11 Mózes azt felelte erre az
Istennek: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izráel
fiait Egyiptomból? 12 De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek. Ez
lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor kivezeted a népet
Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent.

              Ő NÉVEN SZÓLÍT
              

Így szól az Úr, a te teremtőd: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

A Biblia lapjain olvashatjuk, hogy Isten újra meg újra néven szólít
egyes embereket. Mózes a juhokat legeltette Midián földjén, amikor
Isten szólt hozzá az égő csipkebokorból: "Mózes! Mózes!" Sámuel aludt,
amikor Isten négy alkalommal is nevén szólítva akart beszélni vele
(1Sám 3,1-10). Húsvét reggelén a magdalai Mária akkor értette meg a
feltámadás tényét, amikor a feltámadott Krisztus a nevén szólította (Jn
20,15-16).
Van valami csodálatosan szimbolikus abban, hogy Isten néven szólít
minket. Emlékeztet arra, hogy az ő szeretete személyes, minden
egyesünket külön-külön szeret. Isten úgy szeret engem, mintha én lennék
az egyetlen ember, akit szerethet. Jézus azt mondta, hogy Isten
szeretete annyira személyre szóló, hogy még a hajunk szálai is számon
vannak tartva. (Lk 12,6-7)
Néha talán jelentéktelennek érezzük magunkat. Isten azonban, aki
értékesnek teremtett bennünket, név szerint ismer minket.

Imádság: Szerető Istenünk! Amikor kicsinynek, és jelentéktelennek
érezzük magunkat, emlékeztess, kérünk, személyre szóló szeretetedre és
gondoskodásodra. Szeretnénk szeretetedet másoknak is felmutatni, hogy
ők is reményt és békességet találjanak. Ámen.

Isten szeretete teljesen személyes.
Dick Ryley (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚGY ÉRZI VELE SENKI SEM GONDOL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról