Csendes Percek február 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 24., Szo, 03:41:02 CET


           2007. február 24. szombat            

Ef 2,1-10.

1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és
bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint;
igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely
most az engedetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is mindnyájan
közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint,
éppenúgy, mint a többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő
nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik
halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt -
kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az
eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk
való jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek
a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

             KEGYELMI AJÁNDÉK
             

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Ef
2,8-9)

Miközben átfutottam egy halom felbontatlan levelet, melyek mostanában,
a kórházi kezelésem és műtétem ideje alatt halmozódtak fel, találtam
közöttük egyet, ami az egyházközpontunkból érkezett. Azzal a
várakozással nyitottam fel, hogy egy közelgő egyházi eseményre szóló
meghívót találok majd benne. Ehelyett azonban, egy jelentős összegről
szóló csekket tartalmazott a boríték. Egyik lelkészkollégám
pénzadománnyal járult hozzá az operációm kiadásaihoz.
Miközben nagyon hálás voltam a csekkért és az együttérzésért, első
reakcióm az volt, hogy vissza kell adnom a pénzt. Másnak bizonyára
sokkal nagyobb szüksége van rá, mint nekem. Hogyan is viszonozhatnám a
barátom nagylelkűségét? Úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg ezt az
ajándékot.
Aztán elnevettem magam. Lelkészként gyakran prédikáltam Isten meg nem
érdemelt szeretetéről, most pedig mégis habozok elfogadni egy baráti
ajándékot. Isten kegyelmének kézzelfogható példáját élhettem át. Isten
túláradó ingyen kegyelméből mindenkinek felajánlja szeretetének
üdvözítő ajándékát.

Imádság: Istenünk, köszönjük gazdag szereteted. Taníts meg mindig
elfogadnunk üdvösséged ajándékait. Ámen.

Célunk, hogy megszabaduljunk az önelégültség illúziójától és
örvendezzünk Isten kegyelmi ajándékainak.
Ray C. Lane (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ÉRZIK ISTEN SZERETETÉT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról