Csendes Percek február 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 23., P, 03:41:02 CET


            2007. február 23. péntek            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

              RÉGI DOLGOK
               

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is
megbocsátott nektek. (Kol 3,13)

Harminchat év házasság közelebb hozott minket egymáshoz, mint azt
valaha is hittem, de az utóbbi időben komoly vitám volt a feleségemmel.
Ártatlan érdeklődéssel kérdeztem tőle valamit, ám vádoló válasza
teljesen váratlanul ért. Dühbe gurultam. Nem mondtam semmit, ami ilyen
választ érdemelt volna. Egyre inkább felháborodtam. A feszültség csak
fokozódott. Régi eseményeket emlegetett, melyek bosszantották. Szavai
mélyen érintettek, amint a sérelmek a felszínre kerültek.
Később sétám közben, az elhangzottakat próbáltam megérteni. A
felemlegetett, évtizedekkel korábbi problémák azt jelentik, hogy éveken
keresztül szörnyű embernek tartott? Mi volt valójában a válasza mögött?
Szavai mélységesen megsértettek, és nem voltam megbocsátó kedvemben.
Az írás egyértelműen felhívja figyelmünket a megbocsátásra. Ennek
megtagadása azt jelenti, hogy legalább annyira meg akarom sérteni a
másikat, amennyire ő megsértett engem. Az Isten már olyan sokszor
megbocsátott nekem. Arra az elhatározásra jutottam, hogy a feleségemmel
szemben én sem érem be kevesebbel. Csak mikor kész voltam a
megbocsátásra, akkor tudtuk megoldani az igazi problémát.

Imádság: Istenünk tégy bennünket olyan figyelmessé, türelmessé és
megbocsátóvá, mint amilyen te vagy. Ámen.

A megbocsátás meghallgatással és beszélgetéssel kezdődik.
Thomas Dury (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐS HÁZASPÁROKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról