Csendes Percek február 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 20., K, 03:41:02 CET


            2007. február 20. kedd            

Jak 3,7-12.

7 Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat
megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; 8 a nyelvet azonban az
emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz
az, telve halálos méreggel. 9 Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel
átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 10 ugyanabból a
szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így
lennie. 11 Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és
a keserű vizet? 12 Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és
a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet!

             FÁJDALMAS SZAVAK
             

Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig
gyógyít. (Péld 12,18)

Nagypéntek előestéjén feleségemmel az oltár előtt imádkoztunk. A
kereszt fölött egy töviskoszorú lógott. A szemem a fonott koronára
tapadt, annak csúnya tüskéire. Minden egyes tüske úgy nézett ki, mint
egy-egy miniatűr kard. Csak elképzelni tudom a fájdalmat, melyet Jézus
érzett, ahogy a tűhegyes tüskék a testébe fúródtak.
Ezt látva eszembe jutott egy beszéd, amelyet néhány héttel korábban
hallottam arról, hogy a szavaink mint éles kardok mélyen megsebezhetnek
másokat. Magam is megtapasztaltam ezt, amikor a harag és csalárdság
meggondolatlan szavai hangzottak felém.
Hány sebet ejtettünk már másokon a harag és ellenségeskedés szavaival?
Hány sebet kaptunk így másoktól? Az a fájdalom, melyet kemény,
gyűlölködő és álnok szavainkkal okozunk, életre szóló lehet. Azonban a
Szentlélek segíthet nekünk uralkodni a szavaink felett, hogy ne
fájdalmat, hanem gyógyulást jelentsenek mások számára.

Imádság: Bocsáss meg nekünk Mennyei Atyánk a fájdalmat okozó
szavainkért. Gyógyítsd be a sebeket, amelyeket ezekkel okoztunk. Hálát
adunk megbocsátó kegyelmedért és irgalmadért. Ámen.

Ma megállok, és a Lélekre hallgatok, mielőtt beszélnék.
Kenneth V. Cole (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY NE SZÓLJUNK MEGGONDOLATLANUL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról