Csendes Percek február 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 7., Sze, 03:41:02 CET


            2007. február 7. szerda            

Zsolt 51,1-14.

1 A karmesternek: Dávid zsoltára,
2 abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid
Betsabéhoz.
3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy
irgalmaddal!
4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!
5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.
6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.
8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira
tanítasz engem.
9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb
leszek, mint a hó.
10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim,
amelyeket összetörtél.
11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!
12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg
bennem!
13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!
14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges
legyen,

            MEGBOCSÁTANI MAGUNKNAK
            

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy
irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg
engem! (Zsolt 51,3-4)

Egyik nap a barátnőmmel egy fiatal édesapáról beszélgettünk, aki
otthagyta a feleségét és két gyermekét. Barátnőm szomorúan csóválta a
fejét és azt mondta: "Én soha nem tudnék megbocsátani magamnak, ha
ilyet tennék." Habár valóban nagyon szomorú esemény volt, amiről
beszélgettünk, engem a barátnőm szavai szomorítottak el igazán.
Hányszor hallottam már másoktól is: "Még ha Isten meg is tudna
bocsátani nekem, én sohasem tudnék magamnak."
Péter apostolra gondoltam, ahogyan megtagadta Jézust (Lk 22,61-62). De
mi lett volna, ha Péter az önmarcangolásában végleg megtorpan,
visszautasítva Isten bocsánatát azért, mert ő nem tud önmagának
megbocsátani? Értékes bizonyságtevő élete és tettei az ősgyülekezetben
hiányoztak volna. Péter bukásai ellenére elfogadta Isten kegyelmét, és
továbblépett.
Az önvád miatt sok ember alkohollal, droggal és más kábító szerekkel
teszi tönkre az életét. Ha nem tudunk megbocsátani, nem tudunk Istennek
szolgálni. Éppen ezért nem csak másoknak, de magunknak is meg kell
bocsátani.

Imádság: Urunk, segíts, hogy tudjunk megbocsátani magunknak, ahogyan te
is megbocsátasz nekünk. Ámen.

Ha megbocsátunk magunknak, akkor tovább tudunk haladni az Isten
szolgálatában.
Karen Cogan (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZENVEDÉLYBETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról