Csendes Percek február 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 5., H, 03:41:01 CET


            2007. február 5. hétfő            

Ef 2,11-22.

11 Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok,
úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont
azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak
metélve. 12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel
közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló
idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13 Most
pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel"
kerültetek a Krisztus vére által. 14 Mert ő a mi békességünk, aki a két
nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó
falat, az ellenségeskedést, 15 miután a tételes parancsolatokból álló
törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új
emberré teremtse önmagában. 16 Megbékéltette mindkettőt egy testben az
Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában,
17 és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és
békességet a közelieknek". 18 Mert általa van szabad utunk
mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok
többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza
népe Istennek. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára,
a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, 21 akiben az egész épület
egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben
ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.

             TARTOZNI VALAHOVA
             

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem
polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)

Mostanában újíttattam meg az útlevelem, és ehhez részletekbe menő
adatlapokat kellett kitöltenem. Ahogy átnéztem régi útlevelem lapjait,
láttam az országok neveit, ahol jártam, kellemes élményekre emlékeztem
a barátságok gazdag idejéből.
Imádságaim alkalmával most is ellátogatok ezekbe az országokba.
Gondolataim körbejárják a Földet kelettől nyugatig amint pakisztáni,
indiai vagy kanadai barátaimért imádkozom. Ehhez az utazáshoz nincs
szükség sem útlevélre, sem vízumra. Az imádság egy csodálatos
kiváltság.
Van egy másik utazás a hívők számára, amihez szintén nem kell földi
útlevél. Isten országában senki sem idegen, senki sem külföldi. Minden
ember polgártárs, ugyanannak a családnak a tagja, tekintet nélkül földi
születési helyére.
Földi nemzetiségünktől függetlenül válthatunk magunknak polgárjogot
ebben az országban, Jézus Krisztus által, aki kibékített minket
Istennel halála és feltámadása által. Semmiféle bonyolult űrlapot nem
kell kitöltenünk. Ahhoz, hogy az örökkévaló ország polgára lehessünk,
csak a Jézus Krisztusba vetett hitre, reményre és bizalomra van
szükség.

Imádság: Mindenség Ura, taníts minket bátorítani és szeretni egymást
életünk útján! Ámen.

Isten mindannyiunknak felajánlja a mennyei polgárjogot.
Thelma Robinson (Nottinghamshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A MENEKÜLTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról