Csendes Percek február 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Feb. 1., Cs, 03:41:02 CET


           2007. február 1. csütörtök           

1Pét 5,6-11.

6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat őreá
vessétek, mert neki gondja van rátok. 8 Legyetek józanok, vigyázzatok,
mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el: 9 álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy
ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10 A
minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő
örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket
felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11 Övé a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

               ÜRES SZOBÁK               

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek
énbennem. Az én atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon
mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
(Jn 14,1-2)

A ház üres volt. Egyik szobából a másikba járkáltam azon a napon,
amikor a feleségem elköltözött. Kapcsolatunkban problémák merültek fel,
amik miatt végül külön költöztünk.
Az üres szobák visszhangozták szívem ürességét. Hónapokon keresztül
próbáltam jobban megérteni, mi miatt jutottunk idáig. Hiába kerestem
fel egy jó ügyvédet, hiába imádkoztam a kibékülésért, mégsem találtam
meg a választ. Mik voltak a figyelmeztető jelek, a fordulópontok és
azok a tanulságok, amelyeket nem vettem észre? Küzdöttem, hogy
megértsem, mi Isten szándéka a házasságunkkal.
A barátaim mondták, imádkoznak értem és a családomért. Ezzel
vigasztalást nyújtottak nekem, ugyanakkor kíváncsi voltam, vajon a
kibékülésünkért és kapcsolatunkban a megértésért imádkoznak-e, a
helyzetünk elfogadásáért, vagy azért, hogy Isten szabjon irányt
életünknek?
Tanulgatom elengedni azokat a helyzeteket, amelyekkel nem tudok mit
kezdeni, és megtanultam Istenben bízni. Sokkal erősebben érzem Isten
áldásait: a keresztyén barátságot, Isten szeretetét küzdelmeink során,
és a szebb napok reményét.

Imádság: Urunk, taníts minket, túljutni a tegnapon és előrehaladnunk
afelé, amit te akarsz nekünk! Ámen.

Amit Isten nekünk szán, az mindig a legjobb!
Bruce W. Bunce (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÜLÖNÉLŐ PÁROKÉRT!
_____________________________

Folyóirat ajánlat:

Kis Tükör
Kolozsváron megjelenő református missziós havilap

A Kis Tükör 2007/2. számának tartalma:
Szűcs Teri: Egyház és egyenlőség
ÉLETNEK KENYERE
Zs..zs…: Ki nekem Isten?
ÓT ÉS ÚJAT
Egy régi szöveg mai kommentára. Visky S. Béla: A vőlegény jegyese.
Maria von Wedemayer levele Dietrich Bonhoefferhez
EGYHÁZ ÉS KÖZÉLET
Tisztújítás az Erdélyi Egyházkerületben. Deé Lukács Éva interjúja
Lőrincz Jánossal
Lorri Bentch: Józan remények Románia EU-csatlakozása után
AMIT ISTEN EGYBESZERKESZTETT
Mihály Krisztina: Engedd hozzám
Arthur Hildersham: Az istenfélő család
Richard Wurmbrand: “…az Úr az Ő templomában, hallgasson
előtte az egész föld.”
TÜKRÖM-TÜKRÖM
A mesetarisznya (Koreai népmese)
Érdekességek, rejtvények, feladatok

Februári évfordulók
Keresztrejtvény
Hírek

21x30 cm, 36 oldal. Fekete-fehér belső, színes borító, színes
gyerekoldalak.
Egy lapszám ára: 3 lej/400 Ft
Előfizetés egy évre: 32 lej/4.500 Ft, fél évre: 18 lej/2.500 Ft
Az előfizetési szándékukat e-mailben jelezzék.
A lap megvásárolható, illetve előfizethető	a Koinónia Kiadónál (400161
Cluj, Str. Paris 41, tel.: 0264-450-119, krisztina_mihaly at koinonia.ro)
www.koinonia.roTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról