Csendes Percek augusztus 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Aug. 10., P, 03:41:02 CEST


           2007. augusztus 10. péntek           

Zsid 11,32-12,3.

32 És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék
Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a
prófétákról. 33 Ezek hit által országokat győztek le, igazságot
szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, 34
tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek
fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. 35
Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont
megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb
feltámadásban legyen részük. 36 Mások megszégyenítések és
megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is.
37 Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket;
juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve,
sínylődve azok, 38 akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban
és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. 39 És mindezeken,
noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az
ígéret, 40 mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt
akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.
1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki
az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3 Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy
lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.

             MINDENÁRON KÖVETNI
             

Nézzünk fel Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az
előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy
lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. (Zsid 12,2-3)

A Zsid 11-ben, sok ószövetségi szentet dicsér Isten bizalmukért. Hittek
Istenben és engedelmeskedtek. Gyengének érezték magukat? Biztos, és
lehet, hogy néha rettegtek is. De Isten nem bírálta őket ezért, inkább
dicsérte őket engedelmességükért.
Amire Isten kér minket, sokszor kényelmetlen és nehéz is lehet.
Teljesen érthető, ha ilyenkor félelmet érzünk. Bizalom nélkül azonban
Istent szolgálni lehetetlen. (Zsid 11,6) Tehát a bizalom kiüti a
félelmet. Az én ellenszerem, hogy teljes bizalommal megteszem, amire
Isten ösztökél. Szerintem Jézus áll a döntés másik oldalán, békét, és
nyugalmat adva érzelmeim tengerének.
Isten arra hív minket, hogy bizalommal lépjünk, egyszerűen csak
engedelmeskedjünk, és ne vizsgáljuk a körülményeket. Isten a
körülmények ura, és ha engedelmesek vagyunk, segítségünkre át tudja
formálni az eseményeket.

Imádság: Istenünk, adj bátorságot, hogy elfogadjuk és megvalósítsuk
tervedet az életünkben. Ámen.

A félelem ellenére is kövesd az Urat!
Shari Weigerstorfer (Basel, Svájc)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY BIZALMUNK NÖVEKEDJEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról