Csendes Percek augusztus 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Aug. 5., V, 03:41:01 CEST


           2007. augusztus 5. vasárnap           

Zsolt 139.

1 A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz
engem.
2 Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed
szándékomat.
3 Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
4 Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.
5 Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
6 Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
7 Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
8 Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le,
te ott is ott vagy.
9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
10 kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
11 Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz
körülöttem a világosság:
12 a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne,
mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
13 Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.
14 Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.
15 Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam,
mintha a föld mélyén képződtem volna.
16 Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt
írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg
belőlük.
17 Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!
18 Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad
vagyok.
19 Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó
emberek!
20 Akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki
nevedet.
21 Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, URam? Ne utáljam-e támadóidat?
22 Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé
lettek.
23 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd
meg gondolataimat!
24 Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

             ISTEN JELENLÉTE
              

Hozzád menekülök Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem
irgalmasan! (Zsolt 31,2)

Néhány éve már, hogy felmentést kértem a lelkészi szolgálatból azért,
hogy egy pszichiátrián dolgozhassak. Sem a lelkészképző szeminárium,
sem pedig a több éves lelkigondozói gyakorlat nem tudott felkészíteni
az itt szerzett élményekre. Először ijesztőnek tűnt a mentális
betegségekben szenvedőkkel vagy kábítószeresekkel foglalkozni. Mégis
azt tapasztaltam, hogy ilyen körülmények között az Istenbe vetett hitem
kiváltképpen megerősödött.
Különösen a krónikusan szellemi fogyatékosok nyitották meg értelmemet
Isten jelenlétének megtapasztalására. A visszahúzódó, depressziós,
bezártságra ítélt emberek között rájöttem arra, hogy mennyire valóságos
Isten közelsége. A 139. zsoltár szavaiban a zsoltáríró arra
emlékeztetet, hogy soha nem vagyunk távol Isten jelenlététől.
Meg vagyok győződve arról, hogy Isten velünk van a fizikai vagy a lelki
betegségeink legsúlyosabb pillanataiban is. Ez vigaszt nyújt, és ami
még fontosabb, reményt ad a szellemi betegség börtönébe zárt embereknek
is, ha ezt az Istentől kapott bizonyosságot továbbadom.

Imádság: Köszönjük szerető Istenünk, hogy velünk vagy akkor is, ha
teljesen egyedül érezzük magunkat. Ámen.

Soha nem vagyunk messze Isten jelenlététől.
Neil J. Long (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZELLEMI FOGYATÉKOSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról