Csendes Percek szeptember 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 28., Cs, 03:41:03 CEST


          2006. szeptember 28. csütörtök          

1Kor 12,1-7.27-31.

1 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha
tudatlanok lennétek. 2 Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok,
ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma
bálványokhoz. 3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus
átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus
Úr", csakis a Szentlélek által. 4 A kegyelmi ajándékok között ugyan
különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5 Különbségek vannak a
szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6 És különbségek vannak az isteni
erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi
mindenkiben, ugyanaz. 7 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért
adatik, hogy használjon vele.
27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 28 Ezek
közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az
egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott
csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra,
vezetésre, különféle nyelveken szólásra. 29 Mindnyájan apostolok?
Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő?
30 Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan
szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? 31 De
törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom
nektek a legkiválóbb utat.

               A LEGNAGYOBB               

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül
pedig a legnagyobb a szeretet. (1Kor 13,13)

Miután elolvastam a Csendes Percek "Másokat ünnepelni" című részét,
visszatértem a Bibliához, és elejétől a végéig elolvastam Róm 12-t.
Hirtelen megláttam Krisztus testének sokféleségét. A múlt vasárnap egy
gyönyörű templomban vettem részt istentiszteleten: káprázatos festett
üvegablakokon beáramló fénysugarak emelték ki a ragyogó keresztet, a
hatalmas orgonán tehetséges muzsikus játszott, a papok díszruhában
voltak. Egy-két nappal ezelőtt, egy poros, keskeny sétálóutcában, egy
raktár ablakára ragasztott szegényes feliraton akadt meg a tekintetem,
ez állt rajta: "Imaház". Bentről hangos, általam nem ismert nyelven
szóló ének hallatszott ki, melyet gitár és dob kísért.
Visszagondoltam, és rájöttem, hogy amit az elmúlt két napban láttam,
mennyire változatos megnyilvánulása volt a Krisztus testének - sokkal
nagyobb változatosság, mint ahogyan általában ezt a hívők látják. De
ennek az egységnek a középpontja a megváltó Krisztus. Krisztus és az ő
szeretete fontosabb a tanításoknál, a csodáknál, a gyógyításoknál, a
segítségnél, a vezetési gyakorlatnál és a nyelveknél.

Imádság: Irgalmas Istenünk, köszönjük néped sokféleségét. Segíts
szeretetben elfogadnunk egymást. Ámen.

Bármilyen módon folytatjuk is lelkigyakorlatainkat, egyek vagyunk
Krisztusban.
Jackson Wilcox (California, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY TISZTELNI TUDJUK EGYMÁS ISTENTISZTELETI GYAKORLATÁT!
_____________________________

A Csendes Percek fordítása, szerkesztése anyagi terhet is jelent
egyházunknak, a Magyarországi Metodista Egyháznak.
A Csendes Percek e-mailt továbbra is ingyen küldjük, de szívesen
vesszük anyagi támogatásodat. Csekk igényedet a
szerkesztoseg at csendespercek.hu címre küld.

Köszönettel
a Csendes Percek szerkesztőségeTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról