Csendes Percek szeptember 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 26., K, 03:41:01 CEST


           2006. szeptember 26. kedd            

Mt 18,21-35.

21 Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor
vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még
hétszer is?" 22 Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy
hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. 23 Ezért hasonló a mennyek
országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. 24
Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal
volt adósa. 25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr,
hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és
fizessen. 26 A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy
türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. 27 Az úr pedig
megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. 28 Amikor
azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával,
aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt
mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! 29 Szolgatársa ekkor leborult
előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek
neked. 30 De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg
meg nem fizeti tartozását. 31 Amikor szolgatársai látták, hogy mi
történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak
mindazt, ami történt. 32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt
hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél
nekem. 33 Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon,
amint én is megkönyörültem rajtad? 34 Ekkor haragra lobbant ura, és
átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. 35
Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem
bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának."

               HARAGSZOL?               

Ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei
Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem
bocsátja meg a ti vétkeiteket. (Mt 6,14-15)

Édesanyám és édesapám nem éltek együtt, mikor felnőttem. Édesapám nem
nevelt és nem bátorított. Soha nem jött el a foci- vagy
kosárlabda-mérkőzéseimre, vagy egyetlen hangversenyre sem, amikor
kürtön és trombitán játszottam. Komolyan soha nem panaszkodtam neki
ezek miatt, hiszen jól tudtam, van egy másik családja, egy másik
helyen. Csak egy visszafogott neheztelést éreztem iránta.
Isten azt akarta, bocsássak meg édesapámnak. Véletlenül
összetalálkoztam egy lelkésznővel, aki ismerte őt, és elmondta, hogy
édesapám érdeklődött felőlem. Amikor észrevette, hogy apám említésére
hűvössé válok, feltett egy kérdést, ami megváltoztatta az életem:
"Chauncey, te haragszol édesapádra?" Abban a pillanatban láttam be -
életemben először -, hogy valójában haragszom rá. Nem bocsátottam meg
neki, hogy nem volt mellettem, amikor felnőttem.
A lelkész segítségével Isten megérintette szívemet, beláttam, hogy
változásra van szükségem. Idővel minden neheztelésen elmúlt.
Kapcsolatba kerültem apámmal, és mellette voltam mielőtt meghalt. Isten
kegyelméből megbékéltünk egymással.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy megszabadulhatunk haragunktól. Ámen.

Mindannyiunknak szüksége van a bocsánatkérés és a megbocsátás
képességére.
Chauncey Stephen Nealy (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELHIDEGÜLT CSALÁDTAGOKÉRT!
_____________________________

Ajánld a Csendes Percek füzeteket!

Azokhoz is eljuthatnak a Csendes Percek áhítatok, akiknek nincs
számítógépe.
Hívd fel a figyelmét barátaidnak, ismerőseidnek erre a lehetőségre,
vagy rendeld meg valakinek ajándékba.
A Csendes Percek füzetek előfizetési ára 1080 Ft évente.
Megrendeléseket várjuk a szerkesztőségnél:
Magyarországi Metodista Egyház 
1032 Budapest, Kiscelli utca 73. 
Tel/fax: 06 1 250-1536 
E-mail: szerkesztoseg at csendespercek.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról