Csendes Percek szeptember 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 25., H, 03:41:02 CEST


           2006. szeptember 25. hétfő           

Jn 14,6-14.

6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7 Ha ismernétek engem,
ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok
őt." 8 Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az
elég nekünk!" 9 Jézus erre ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és
nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan
mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? 10 Talán nem hiszed, hogy én
az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket,
amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem
lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 11 Higgyetek nekem, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért
a cselekedetekért higgyetek."
12 "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a
cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél
nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, 13 és amit csak kértek
majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; 14
ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem."

           KÖVESD ISTEN VILÁGOSSÁGÁT
           

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok,
Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. (1Pt 2,9)

Egészségügyben dolgozó mérnökként az egyik feladatom kiürítési
stratégiák kidolgozása vészhelyzetekre. Ezek közé tartoznak a
menekülési tervek tűz esetére. Amikor áttekintettem egy ilyen terv
lépéseit, észrevettem, hogy mennyire hasonlít a keresztyén életútra.
Tűz esetén a tűzoltók azt ajánlják, hogy egy kijelölt menekülési
útvonalat követve kússzunk egy biztonságos helyre. Ez csökkenti a füst
belégzése és a rossz látási viszonyok okozta nehézségeket. Ha az ember
egy ilyen kijelölt menekülési útvonalat követ, sokkal valószínűbb, hogy
biztonságos helyre ér.
Hasonlóan, az élet nehézségei is térdre kényszeríthetnek minket. Ha
igaz bűnbánattal járulunk Isten elé, mi is eljutunk a biztonságos
helyre az örökkévalóságban, amit Jézus Krisztus készített nekünk. Ő azt
mondta: "Én vagyok az út".

Imádság: Kegyelmes Istenünk, mielőtt megszülettünk volna, te már
biztonságos helyet készítettél számunkra magad mellett. Köszönjük, hogy
üdvösséget kínálsz nekünk. Ámen.

Isten a sötétségből a Krisztus világosságába hív minket.
Eliot Angueira (Jayuya, Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ISMERIK ISTENT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról