Csendes Percek szeptember 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 20., Sze, 03:41:01 CEST


           2006. szeptember 20. szerda           

Jer 29,11-14.

11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -:
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
12 Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket. 13 Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes
szívvel folyamodtok hozzám. 14 Megtaláltok engem - így szól az ÚR -,
jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és
minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak
erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

                MIÉRT?                

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál. (Róm 8,28)

"Nagyon sajnálom. Nincs szívhang" - mondta az ultrahang vizsgálaton az
orvos. Megdöbbentem. Elveszítettem a kisbabát, akit a szívem alatt
hordtam? Tudni szerettem volna, miért? Gyászoltam és mérges voltam.
Családom és barátaim próbáltak vigasztalni, de nem tudtak választ adni
a kérdésemre. Istenhez fordultam, és mérgesen kérdeztem: "Miért? Miért
hagytad, hogy ez megtörténjen? Milyen célt szolgálhat ez?" Isten
lecsendesített haragomban, de nem vette el fájdalmamat és gyászomat.
Imádságban emlékeztetett Jeremiáshoz intézett szavaira: "Mert csak én
tudom, mi a tervem veletek: békességet és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövőt adok nektek." (Jer 29,11)
Isten megértette fájdalmamat, gyászomat, haragomat, és
elkeseredettségemben meghallgatott engem. A Biblia arról biztosít
bennünket, hogy Isten a vigasztaló forrás mindenféle nehézségünkben.
Megértettem, hogy Isten nem ígér könnyű életet, de mégis a legjobbat
akarja számomra. Soha nem fogom igazán megérteni, miért kellett
megtapasztalnom kisbabám elveszítését, de azt tudom, hogy Isten valami
jóra fogja használni ezt a tapasztalatot az életemben.

Imádság: Drága Istenünk, te meghallgatod kételyeinket. Megérted
fájdalmunkat és haragunkat. Áldj meg minket, hogy ezek is javunkra
váljanak. Ámen.

Még ha először nem is látjuk, Isten a javunkat munkálja.
Amy L. J. Pease, (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKÜK HALÁLÁT GYÁSZOLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról