Csendes Percek szeptember 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 17., V, 03:41:02 CEST


          2006. szeptember 17. vasárnap           

Ef 2,1-10.

1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és
bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint;
igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely
most az engedetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is mindnyájan
közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint,
éppenúgy, mint a többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő
nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik
halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt -
kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az
eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk
való jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek
a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

               ÚJ ÉLET
                

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel
minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,
életre keltett a Krisztussal együtt. (Ef 2,4-5)

Akiknek megadatik az a lehetőség, hogy megmásszák a Közép-Ausztráliában
lévő Ulurut, valami csodálatos dolgot tapasztalhatnak meg. Igen ritkán
esik ezen a környéken, de ilyenkor pici, halhoz hasonló rákokat lehet
látni ennek az óriás monolitnak a tócsáiban. Úszkálnak, szorgoskodnak,
esznek, isznak, szaporodnak az alatt az egy-két hét alatt, mielőtt a
tócsák felszáradnak.
Az emberek csodálkoznak, hogy jutnak ide fel ezek az állatok. Leesnek a
felhőkről? Vagy emberi kéz segíti őket erre a helyre? Nem. Ott élnek
állandóan, még amikor a tócsák évekre teljesen kiszáradnak, akkor is,
de szunnyadnak, mintha halottak lennének. Amikor esik az eső, egy
látszólagos csoda történik. Ezek az apró lények életre kelnek, és a
körforgás folytatódik.
Valami hasonló történik az emberrel is. Krisztus örömüzenete az, hogy
az élet folytatódik a halál után. Még azok, akik lélekben halottnak
érzik magukat, és úgy érzik, távol vannak Istentől, akik semmilyen
csodát nem tapasztalnak meg az életükben, és akik nem vágyakoznak az
imádságra, azok is életre kelhetnek. Ez a csoda akkor történik meg,
amikor válaszolunk Isten Lelkének szavára, és az élet felé fordulunk.

Imádság: nk: Ó, Istenünk, töltsd be Lelkeddel az egész emberiséget, és
kelts életre bennünket. Ámen.

Isten oda is életet hoz, ahol úgy tűnik, semmilyen élet nincs.
William (Bill) Adams (Queensland, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTENTŐL MAGÁT TÁVOL ÉRZŐ EMBERÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról