Csendes Percek szeptember 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 10., V, 03:41:01 CEST


          2006. szeptember 10. vasárnap           

Lk 8,26-39.

26 Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben
fekszik. 27 Amikor partra szállt, a város felől szembejött Jézussal egy
ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem
házban lakott, hanem sírboltokban. 28 Amikor meglátta Jézust,
felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: "Mi közöm hozzád
Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!" 29 Jézus
megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az
emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és
bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket,
a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. 30 Jézus erre megkérdezte tőle:
"Mi a neved?" Az így felelt: "Légió!" - mert sok ördög költözött bele.
31 Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. 32
Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj; azt kérték tehát a gonosz
lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik.
33 Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba.
Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. 34 A pásztorok
a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a
falvakba. 35 Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor
odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az
ördögök, amint felöltözve és ép elmével ül Jézus lábánál, megrettentek.
36 Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott.
37 Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük,
mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és
visszatért. 38 Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra
kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki: 39
"Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten." Ő pedig elment, és
hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.

               A JÓ HÍR!
               

... mi is hiszünk, és azért szólunk! (2Kor 4,13)

Egy kisvároson haladtunk át autóval, amikor szemünkbe ötlött egy kézzel
írt felirat az autópálya mentén, miszerint "Meglett Jennifer fekete
kiscicája! Köszönjük!" Nem tudtuk, ki volt Jennifer, és természetesen
arról sem volt fogalmunk, hogy a cicája korábban elveszett. Mégis, a
családom boldog volt, tudva, hogy a cica biztonságban hazakerült.
Jennifer családja azt akarta, hogy az egész város tudja meg a jó hírt.
A felirat nagy szeretettel készült, és biztosan nem mi voltunk az
egyedüliek, akiket derültebbé tett ez az üzenet.
Hasonlóan, mindannyiunknak van örömteli, megosztani való híre a
Megváltóról, aki megtalált minket, amikor el voltunk veszve. Ő vezet
biztonságban haza, ahol majd találkozhatunk vele. Vajon a jó hír
megosztásában olyan gyorsak vagyunk, mint Jennifer volt a cicájával
kapcsolatban? Jézus azt mondta a meggyógyított embernek, hogy térjen
haza, és mondja el, mit tett vele az Isten (Lk 8,39). Sajnos, gyakran
életünk legnagyszerűbb történetét nem osztjuk meg másokkal. Pedig a jó
hírt, hogy Jézus megtalált minket, jó lenne, ha a környezetünk is
megtudná.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy embertársaink megtalálják a Krisztushoz
vezető utat. Ámen.

Krisztus szeretetének története a legjobb hír, amit másokkal
megoszthatunk.
Larry Hashman (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A JÓ HÍR TERJESZTÉSÉÉRT LAKÓHELYÜNKÖN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról