Csendes Percek szeptember 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 8., P, 03:41:02 CEST


           2006. szeptember 8. péntek           

Lk 10,38-42.

38 Amikor továbbhaladtak, betért Jézus egy faluba, ahol egy Márta nevű
asszony a házába fogadta. 39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki
leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40 Márta pedig teljesen
lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így
szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a
szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" 41 Az Úr azonban így
felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt
választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

           MÁS AZ ISTEN NAPIRENDJE
            

Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. (Zsid 10,9)

Listát vezető ember vagyok. "Tennivalóim" című listámban vannak otthon,
egyház, ismerősök és vegyes feladatok című részek. Még a
kikapcsolódásra és pihenésre is van egy külön listám! A közelmúltig
ezek a listák uralták az életemet.
Azután egy csendes, kora reggeli áhítatom alkalmával rájöttem, azok a
legfontosabb teendőim aznapra, amiket Isten akar, hogy megtegyek. A
többi "sürgős" dolog a listámon egyszerűen nem számít, mivel Isten nem
vezetett, hogy megtegyem őket.
Így aztán elkezdtem hagyni, hogy az Úr irányítsa napi tevékenységeimet.
Most a reggeli imaáhítatom és igeolvasásom után csöndesen átgondolom az
előttem álló napot, s hogy milyen feladatot szán nekem Isten. A nap
folyamán továbbra is várom a Szentlélek nyugodt, csöndes hangját, hogy
vezessen. Úgy tűnik, most kétszer annyit tudok elvégezni. Minden
feladatomra jobban összpontosítok, de mindenekfölött béke van a
szívemben, tudva, hogy a Szentlélek vezetését követem. Megtanultam,
hogy elég idő van a napban Isten akaratának cselekvésére, és igazán
csak ez számít.

Imádság: Áldott Uram! Vezetésedet várom a mai napon. Rád bízom
teendőimet és időmet, tégy velük, amit jónak látsz. Ámen.

A mai napban elég óra van, hogy Isten vezetését kövessük.
Sharon Keeling (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK TÚL SOK FELADATUK VAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról