Csendes Percek október 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 29., V, 03:41:02 CET


           2006. október 29. vasárnap           

2Kor 5,16-21.

16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

              ÚJ TEREMTÉS
               

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme
új jött létre. (2Kor 5,17)

A templom előtt álltam a szemerkélő esőben, és azon tűnődtem, hogy
mitévő legyek. A fiamat hoztam el a vasárnapi iskolába, de nem egészen
álltam készen arra, hogy én is bemenjek a felnőtt csoportba. A szívem
hevesebben kezdett verni, amint megláttam, hogy a lelkész felém indul.
Tudtam, hogy egy nehéz beszélgetés elé nézek. Már évek óta nem voltam a
templomban.
Számos okom volt rá, hogy ne térjek vissza. Nehezen tudtam elképzelni,
hogy a gyülekezet elnéző lesz a múltammal szemben, sőt lehet, hogy maga
Isten is szégyenkezik miattam. Úgy éreztem, nem érdemlem meg, hogy
átlépjem a templom küszöbét.
A beszélgetésünk alatt a lelkész arra emlékeztetett, hogy mindannyian
bűnösök vagyunk. A Mt 9,13-ban Jézus ezt mondja: "Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." Az első alkalommal, mikor
Jézus szavait olvastam, azonnal rájöttem, hogy nem csak egy kiváltság
számomra a templomba járás, hanem valójában én is odatartozom.

Imádság: Drága Istenünk, segíts másokra és önmagunkra is szereteteddel
tekinteni, hogy új teremtésként élhessünk, megbékélve veled a Jézus
Krisztusban. Ámen.

Akár méltónak találjuk magunkat, akár nem, Krisztus elfogad minket.
Jennifer Lowell (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A MÚLT TERHEIT HORDOZZÁK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról