Csendes Percek október 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 28., Szo, 03:41:01 CEST


           2006. október 28. szombat            

Gal 6,1-10.

1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De
azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 2 Egymás terhét
hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki
azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4
Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga
tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét
hordozza. 6 Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse
tanítóját. 7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen
amit vet az ember, azt fogja aratni is: 8 mert aki a testének vet, az a
testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog
aratni örök életet. 9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 10 Ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik
testvéreink a hitben.

            ELHÍVÁS A SZERETETRE
            

Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig
azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10)

A Fekete tenger mellett egy gyönyörű városban élek. Bár télen az
asztmám mindig rosszabbodik, Isten mégis megerősít a szolgálatra, amit
a házi imacsoportokban végzek. Ezen alkalmak egyikén találkoztam egy
igen önzetlen testvérrel, aki később Los Angelesbe költözött.
Egészségemért aggódva, havi rendszerességgel drága gyógyszereket küld
nekem.
Isten arra hívja gyermekeit, hogy másokon segítsenek, ahogy ezt Jézus
is tette. Krisztus áldozata felebaráti szeretetre késztet bennünket. Ez
a szeretet pedig, könyörületet terem, a könyörületnek pedig szíve és
szeme van a szükségben lévőt észrevenni. A kegyelem, egy újfajta
gondolkodásra ösztönöz minket. Isten megszabadít kérges szívünktől, és
részvéttel teli új szívet teremt bennünk. Krisztus lelke felragyog
mindazokban, akik szeretetével tudnak szeretni.
Ennek a szeretetnek az alapján írja János apostol: "Gyermekeim, ne
szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.
Erről tudható, hogy az igazságból valók vagyunk." (1Jn 3,18-19)

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük neked mindazokat, akiket
felebaráti szolgálatra hívtál el. Hadd ragyogjon Krisztus fénye még
erősebben bennünk. Ámen.

Ma ne csak szóval, de cselekedettel is szeressünk!
Alice Atanasova (Várna, Bulgária)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM JUTNAK HOZZÁ GYÓGYSZEREIKHEZ!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról