Csendes Percek október 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 27., P, 03:41:01 CEST


            2006. október 27. péntek            

Ruth 1,1-17.

1 Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség
támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy
jövevényként lakjék Móáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. 2 A
férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón
és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is
jutottak Móáb mezejére, és ott éltek. 3 De meghalt Elimelek, Naomi
férje, és ott maradt az asszony a két fiával. 4 Ezek móábi leányokat
vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott
laktak mintegy tíz esztendeig. 5 De meghaltak ők is mind a ketten,
Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje
nélkül.
6 Ekkor útrakelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert
meghallotta Móáb mezején, hogy az ÚR rátekintett népére, és kenyeret
adott neki. 7 Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két
menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. 8 De ezt mondta
Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja
házába! Bánjék veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok
a meghaltakkal és velem! 9 Adja meg nektek az ÚR, hogy mindegyitek
nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és
hangosan sírtak. 10 És azt mondták neki: Bizony, veled térünk haza a
népedhez. 11 De Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza leányaim! Miért
jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek
lennének? 12 Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg
vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még
reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, 13
várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani
attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Nagyobb az én keserűségem,
mint a tiétek, mert elért engem az ÚR keze. 14 Tovább sírtak hangosan,
majd Orpá megcsókolta az anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá. 15
Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez.
Térj vissza te is a sógornőddel együtt! 16 De Ruth azt felelte: Ne
unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te
mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én
népem, és Istened az én Istenem. 17 Ahol te meghalsz, ott akarok
meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és
ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!

             HOL VAN MEGÍRVA?
             

Ne unszolj, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy,
oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és
Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott
temessenek el engem! (Ruth 1,16-17)

El voltam ragadtatva! Megkaptam a lehetőséget egy szakmai gyakorlatra,
amiről mindig álmodtam. Azonban, épp mielőtt új munkám elkezdődött
volna, férjemnek egy másik államban kínáltak állást. Dühös lettem. Hogy
jut egyáltalán eszébe elfogadni ezt az állást, amikor én épp csak
elfogadtam az enyémet? Évekig föláldoztam magam, hátteret biztosítva
gyermekeinknek, és korábban megállapodtunk, hogy elfogadom ezt az
állást. Hogy tudnám föladni, és nem neheztelni érte egész életemben?
Először kérdeztem meg életemben: "Ki hozhatja meg a végső döntést
arról, hol dolgozunk és élünk?"
Azután eltöprengtem Ruth könyvén, a szeretet, elkötelezettség és
önfeláldozás gyönyörű példáin. Ruth nem tudta, mit tartogat számára a
jövő, szeretetből mégis odaszánta az életét, és Naomi Istenében bízott.
Elkötelezettsége olyan mély volt, hogy kész volt megöregedni és
meghalni vele egy ismeretlen helyen. Lehet a férjem iránti
elkötelezettségem ennél kevesebb? Isten megmutatta önzőségemet és
akaratosságomat, és ezután nyíltan meg tudtuk beszélni a dolgot a
férjemmel.

Imádság: Segíts, Istenünk, amikor döntésekkel küszködünk. Hadd legyünk
nyitottak a te akaratodra. Ámen.

Az Istentől jövő bölcsesség szeretetteljes, gyengéd és józan.
Vickie Worthington (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A NAGY DÖNTÉSEK ELŐTT ÁLLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról