Csendes Percek október 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 23., H, 03:41:01 CEST


            2006. október 23. hétfő            

Lk 10,30-37.

30 Válaszul Jézus ezt mondta a törvénytudónak: "Egy ember ment le
Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg
is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31 Történetesen egy pap
ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. 32 Hasonlóképpen egy
lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33
Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta,
megszánta; 34 odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte
azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és
ápolta. 35 Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt
mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor
visszatérek, megadom neked. 36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a
felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" 37 Ő így felelt: "Az, aki
irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is
hasonlóképpen cselekedj."

               MIT TEHETEK?               

Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a
próféták. (Mt 7,12)

Kétségbeesés tükröződött a fiatalember arcán. Elvesztette valahol a
pénztárcáját, és most nem tudta kifizetni az ebédjét.
"Majd én kifizetem az ebédjét" mondtam a pénztárosnak, átnyújtva neki
húsz dollárt. A fiatalember hálálkodott, és ragaszkodott ahhoz, hogy
megadjam a nevem és címem, hogy megfizethesse majd tartozását.
Beleegyeztem, bár nem gondoltam, hogy hallok még valaha is felőle.
Hetekkel később kaptam egy utalványt a következő megjegyzéssel: "Ebben
a mai őrült világban, olyan jó tudni, hogy vannak még jó emberek." Nem
is tudta, hogy nehéz helyzete imádságomra való válasz volt. Aznap
ugyanis ezt kérdeztem az Úrtól: "Mit tehetnék ma érted?"
Később eszembe jutottak a Lk 10,27 szavai: "Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes
elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Hálát adtam Istennek azért a
kiváltságért, hogy segíthettem egy idegen emberen.

Imádság: Életnek Ura, Istenünk, kérünk, adj együtt érző szívet
embertársaink felé. Ámen.

Mit tehetek ma egy szükségben lévő felebarátomért?
Janice Jump (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK EGY RÁSZORULÓ IDEGENÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról