Csendes Percek október 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 22., V, 03:41:02 CEST


           2006. október 22. vasárnap           

Mt 24,23-44.

Jézus mondja: 23 "Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a
Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! 24 Mert hamis krisztusok és hamis
próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy
megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. 25 Íme, előre megmondtam
nektek! 26 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne
menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! 27 Mert ahogyan a
villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az
Emberfiának az eljövetele is. 28 Ahol a tetem, oda gyűlnek a
saskeselyűk." 29 "Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap
elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az
egek tartóerői megrendülnek. 30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele
az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát
eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31 És elküldi
angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy
égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig." 32 "Okuljatok a
fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok,
hogy közel van a nyár. 33 Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek
észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt. 34 Bizony, mondom néktek, hogy
nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. 35 Az
ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." 36 "Azt a
napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai,
sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. 37 Ahogyan Nóé napjaiban
történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. 38 Mert amiképpen azokban
a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez
mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39 és
semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el
nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 40 Akkor ketten
lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, 41 két
asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
42 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti
Uratok!" 43 "Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik
őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába.
44 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az
Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!"

             NYITOTT SZEMMEL
              

Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!
(Zsolt 118,24)

Szép, derült éjszaka volt, és a tűzijáték nagyszerű látványt nyújtott -
hatalmas, színes csigavonalak, melyek azután óriási körökre, és egyéb,
soha nem látott formákra robbantak szét. Mellettünk valakik a várható
látványos befejező elemről beszélgettek. Amikor egy több rakétából álló
csóva felkúszott az égre különleges látványt nyújtva, izgatottan azt
mondták: "Na, ez lesz a nagy finálé!" Persze tévedtek, mert további
színes, sziporkázó robbanások töltötték be az égboltot.
Ahogy a tűzijáték szemlélése közben tévedtünk, úgy nem tudhatjuk az
idők végezetén az Isten "nagy fináléjának" idejét sem. Miért szentelnek
egyesek mégis olyan nagy figyelmet ennek? Ez a világ néha olyan
vészterhesnek és zűrzavarosnak tűnik, hogy talán vágyakozunk az Isten
által megígért eljövendőre. De Istenben bizakodni nem csak azt jelenti,
hogy hisszük, hogy a végén minden jól végződik. Hitünk és reményünk
örömöt és békét hozhat jelenlegi körülményeink között is.
Jézus tudta, hogy eljövetelének napja és órája ismeretlen. Nem azt
mondta, hogy csak erre, az idők végezetén eljövendő különleges
időpontra legyünk készen, hanem, hogy minden időben. És örüljünk az
Istentől kapott minden egyes napnak.

Imádság: Drága Urunk, adj olyan bizalmat benned, hogy hálaadással
tudjunk dicsérni téged minden nap. Ámen.

Istennek való hálával örüljünk a mindennapok csodáinak!
William Kirklin (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ AGGODALMASKODÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról