Csendes Percek október 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 21., Szo, 03:41:01 CEST


           2006. október 21. szombat            

Lk 8,22-25.

22 Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt,
és így szólt hozzájuk: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" El is
indultak. 23 Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a
tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak.
24 Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: "Mester,
Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire
azok lecsillapodtak, és csendesség lett. 25 Aztán ezt kérdezte tőlük:
"Hol van a ti hitetek?" Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak
egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és
azok engedelmeskednek neki?"

             HAJÓ A VIHARBAN
              

Jézus így szólt: Íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig. (Mt 28,20)

Fiam születésnapját ünnepelve újra eszembe jutottak a születése körüli
nehézségeink. A terhesség alatt feleségem idegileg kimerült, és öt
hónapot kórházban kellett eltöltenie. Családunk "kis hajója" viharba
került, a napot az aggodalom és a feszültség vészterhes felhői
rejtették el.
A feleségem betegsége felőli aggodalmak teljesen elborították
gondolkodásomat. A gyermekeinkről való gondoskodás, és a lelkészi
szolgálatom a végsőkig kimerítettek. Mire az este elérkezett, sokszor
olyan fáradt voltam, hogy elsírtam magam. Az egyik éjszaka a hároméves
kislányom felébredt, odajött hozzám, és azt mondta: "Ne sírj, apa!
Tudod, hogy itt vagyok melletted!" Csodálatos szavak voltak ezek.
Örömmel értettem meg, hogy az Úr szólt hozzám a gyermekem szavain
keresztül, és ő emlékeztetett arra, hogy Isten velem van. Éreztem, hogy
a belső feszültségem lassan felenged, amiképpen a tanítványok aggódása
is alábbhagyott, amikor Jézus parancsolt a viharnak.
Az élet törékeny, gyakran úgy vagyunk, mint a tanítványok: félünk, és
kevés a hitünk. De tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus ezekben az
időszakokban különösen közel van hozzánk, közelebb, mint gondolnánk.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy a hajóban a
megpróbáltatások idején, és megtartod ígéreteidet. Ámen.

Krisztus mindig velünk van életünk hajójában.
Sven-Erik Jansson (Gotland, Svédország)

IMÁDKOZZUNK A TERHESSÉG ALATT PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ HÁZASPÁROKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról