Csendes Percek október 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 17., K, 03:41:02 CEST


            2006. október 17. kedd            

Zsolt 27.

1 Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek
ereje az ÚR, kitől rettegnék?
2 Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy
marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek.
3 Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is
rám, én akkor is bizakodom.
4 Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában
lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és
gyönyörködhessem templomában.
5 Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas
kősziklára helyez engem.
6 Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve
mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket zengek az ÚRnak.
7 Halld meg, URam, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!
8 Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed
elé járulok, URam!
9 Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat! Te
vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem!
10 Ha apám, anyám elhagyna is, az ÚR magához fogad engem.
11 URam, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim
vannak!
12 Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám,
bosszút lihegnek.
13 De én hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők földjén.
14 Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!

             ISTEN BÉKESSÉGE
              

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; de nem úgy
adom nektek, ahogyan a világ adja. (Jn 14,27)

A békességről mindenkinek más elképzelése van. Van, aki azt hiszi, a
béke külső feltételektől függ. Akkor érzik a békét, amikor az élet
csendesen folyik, és biztonságban vannak. Békesség van - mondják,
amikor nincsenek nagy problémáik. De a külső feltételekre épített béke
könnyen összeomlik. Ha eltűnik a biztonság, elönt a félelem.
Visszanyerhetjük a nyugalom érzését, ha pl. egy parkban sétálunk, Isten
tökéletesen megteremtett világa részének érezzük magunkat.
A belső béke más természetű. Akkor érezhetjük ezt a mélyebb
elégedettséget, amikor a családunkkal ülünk, kávézunk, és beszélgetünk.
És van egy békesség, ami különösen nehéz helyzetekben tapasztalható
meg, amikor segítségre van szükségünk. Ez Isten békessége. Gyakran
elfelejtjük, hogy Isten a legfontosabb barátunk és támogatónk.
Megpróbálunk mindent magunktól megoldani. De eljön a pillanat, amikor
azt mondjuk: Elég! Nem tudok lépni, megadom magam! Ez bölcs dolog. A
Biblia azt mondja: "az Úr kezében van a háború" (1Sám 17,47). Ezért
Istenben bízunk, aki olyan békességgel ajándékoz meg, amit senki el nem
vehet.

Imádság: Istenünk, segíts a te áldott békességedet megtalálni és
továbbadni hétköznapjainkban. Ámen.

A nyitott szívű keresőknek Isten mindenütt jelen van.
Wiktoria Puchalska (Varsó, Lengyelország)

IMÁDKOZZUNK, HOGY BELÁSSUK, SZÜKSÉGÜNK VAN ISTENRE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról