Csendes Percek október 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 14., Szo, 03:41:02 CEST


           2006. október 14. szombat            

Lk 6,27-36.

Jézus szavai: 27 "Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom:
szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket; 28 áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért,
akik bántalmaznak titeket. 29 Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik
arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd
meg. 30 Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a
tiedet, ne követeld vissza. 31 És amint szeretnétek, hogy az emberek
veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." 32 "Ha azokat szeretitek,
akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. 33 És ha azokkal tesztek jót, akik veletek
jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok,
mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy
visszakapják azt, ami jár nekik. 35 Ti azonban szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva
érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert
ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. 36 Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas."

              MEGBOCSÁTÁS
               

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik
bántalmaznak titeket. (Lk 6,27-28)

Éjjel megcsörrent a telefonom. A szomszédom hívott, hogy két suhanc
éppen most rongálta meg a terepjáró autómat. A kutyája ugatására riadt
fel, és valami szokatlan zajt észlelt odakünn. Amikor kinyitotta a
hátsó ajtót, a két fiú épp akkor rohant el az utcán. A rendőrség egy
órán belül őrizetbe vette őket. A fiúk az autómat alkatrészekért törték
fel, és nagy kárt tettek benne.
Néhány héttel később a bíróságon megvolt a tárgyalás. Az okozott kár
megtérítésére és 300 dollár megfizetésre kötelezték őket. Egyetértettem
a döntéssel, bár mérges voltam, hiszen három hétig nem használhattam az
autómat.
Miközben hallgattam az ítélethirdetést, és küzdöttem az indulataim
ellen, megkérdeztem a bírót, beszélhetnék-e a fiúkkal a szüleik
jelenlétében. A szemükbe nézve így szóltam hozzájuk: "Szeretném, ha
tudnátok, imádkozni fogok, hogy meg tudjak bocsátani, és úgy
szeresselek titeket, mint bármely más embertársamat." Jézus azt kérte,
hogy bocsássunk meg másoknak, hogy mi is bocsánatot nyerjünk. Imádkozom
azért is, hogy az elvetett lelki mag meggyökerezzen ezekben a fiúkban.

Imádság: Istenünk, taníts, hogy amiképpen csodálatos kegyelmedből
megbocsátottál nekünk, mi is megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Ámen.

A megbocsátással jó magot ültetünk az ellenünk vétkezők szívébe.
Gus Grissinger (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról