Csendes Percek október 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 12., Cs, 03:41:02 CEST


           2006. október 12. csütörtök           

Róm 12,9-21.

9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól,
ragaszkodjatok a jóhoz, 10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt
gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11 a
szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak
szolgáljatok. 12 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek
kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 13 A szentekkel vállaljatok
közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14 Áldjátok
azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 15 Örüljetek
az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 16 Egymással egyetértésben legyetek,
ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne
legyetek bölcsek önmagatok szerint. 17 Ne fizessetek senkinek rosszal a
rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 18 Ha
lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel
békességben. 19 Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem
adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a
bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. 20 Sőt, "ha éhezik
ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed,
parazsat gyűjtesz a fejére." 21 Ne győzzön le téged a rossz, hanem te
győzd le a rosszat a jóval.

             ISTEN SZEMSZÖGÉBŐL
             

Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen
összefog mindent. (Kol 3,14)

Elkeserítő volt együttdolgozni a munkatársnőmmel. Állandóan kritizálta
a munkámat. Önjelölt szaktekintélyként nem mulasztotta el a többiek
tudomására hozni, hogyan is kellene mindenkinek az ő
gondolkodásmódjához igazodni.
Az egyik nap, amikor füstölögtem magamban, és sajnáltam magam, az a
gondolat villant elém, hogy imádkoznom kellene érte. Nem akartam, de
tudtam, hogy kell. És minél többet imádkoztam, annál jobban
megvilágosodott az elmém. Rájöttem, hogy nem jól viszonyultam hozzá.
Tekintetemet a bosszantó körülményekről az örökkévaló Isten szeretete
és megbocsátása felé kellett irányítanom. "Mi az örökkévaló - kérdeztem
magamtól - az én panaszom, vagy ez az ember?"
Az én látószögem túl sekélyes, amikor ilyen kicsiny semmiségek
felbosszantanak. Ha azért imádkozom, hogy a helyzetet az örökkévalóság
szemszögéből nézhessem, az Úr megadja azt a készséget, hogy a dolgok
mögött magát a személyt lássam. Megláthatom Isten irántam tanúsított
szeretetét, és ez segít a másiknak megbocsátani, és szeretni őt.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy bosszankodásunkon túllátva észrevegyük
az embert, akinek szeretetedre és megbocsátásodra van szüksége. Ámen.

Isten szemüvegén keresztül nézve tudjuk a másik embert szeretni, és
megbocsátani neki.
Donna McDonnall (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK A MUNKATÁRSAINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról