Csendes Percek október 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 8., V, 03:41:01 CEST


           2006. október 8. vasárnap            

Dán 3,13-30.

13 Ekkor Nebukadneccar haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék
elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat
a király elé. 14 Nebukadneccar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és
Abédnegó! Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet és nem hódoltok az
aranyszobor előtt, amelyet felállíttattam? 15 Készek vagytok-e most, ha
meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle
hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet
csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az
izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud
szabadítani benneteket? 16 Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a
királynak: Ó Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is
feleljünk. 17 Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket
szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te
kezedből is, ó király! 18 De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy
mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor
előtt, amelyet felállíttattál! 19 Ekkor Nebukadneccart úgy elöntötte a
harag Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult.
Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan be
szokták fűteni. 20 Azután megparancsolta hadserege legerősebb
vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják
be őket az izzó tüzes kemencébe. 21 Megkötözték tehát ezeket a
férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul
és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. 22 Mivel a király
szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz
megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót
odahurcolták. 23 A három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig
megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. 24 Nebukadneccar király
azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől:
Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a
királynak: Valóban úgy van, ó király! 25 Ő azonban így szólt: Én mégis
négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi
sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. 26 Ekkor
Nebukadneccar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így
szólt: Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgái a felséges Istennek! Jertek
ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrak, Mésak és Abédnegó a tűzből. 27 Az
összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei
pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a
hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a
füst szaga sem járta át őket. 28 Nebukadneccar ekkor így szólt: Áldott
legyen a Sadrak, Mésak és Abédnegó Istene, mert elküldötte angyalát, és
kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is
megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk Istenén kívül nem
tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. 29 Megparancsolom
azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnegó Istenét, azt
vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát
pedig tegyék szemétdombbá! Mert nincs más isten, aki így meg tud
szabadítani. 30 Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot,
Mésakot és Abédnegót Babilon városában.

             A NEGYEDIK FÉRFI
             

Négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem
sincs bennük, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint valami istennek
fiáé. (Dán 3,25) - Károli Gáspár fordítása

A tüzes kemencébe vetett három zsidó férfi történetét tanulmányoztuk.
Másnap a menyünk telefonált, hogy reggelre hirtelen és teljesen
váratlanul meghalt a fiunk. A saját "tüzes kemencénkben" találtuk
magunkat, de mi is megtapasztaltuk a negyedik férfiú, Isten Fiának
jelenlétét. Urunk Jézusunk velünk volt, mellettünk állt, és megmentett
bennünket az összeomlástól.
Tüzes kemencékben többször volt részem, a 30-as évek porviharai és
depressziói között, családom két éves szétszakítottságának sötét napjai
alatt a második világháborúban. Minden alkalommal velem volt Isten és
megszabadított, ahogyan ezt Krisztus meg is ígérte tanítványainak. "Íme
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,20)
Előbb vagy utóbb mindenkinek része lehet a tüzes kemence fájdalmában
egy közeli hozzátartozó halálakor, súlyos betegség vagy baleset esetén.
Ilyenkor jó, ha valakivel megosztjuk fájdalmunkat. De senki sem
nyújthat nagyobb segítséget, mint maga Jézus Krisztus. Meghalljuk
bátorítással teli hangját, biztatását, hogy ő mindig velünk marad és
megújít bennünket szeretete által. Én is ezt éltem át a tüzes
kemencében.

Imádság: Drága Istenünk, jöjj és állj mellénk életünk tüzes
kemencéiben. Ámen

Az Úr mondja: Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget
meg. (Ézs 43,2-3)
Eugene F. Gerlitz (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK A "TÜZES KEMENCÉBEN" LÉVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról