Csendes Percek október 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Okt. 5., Cs, 03:41:03 CEST


           2006. október 5. csütörtök           

1Kor 1,25-30.

25 Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az
Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél. 26 Mert nézzétek csak
a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik
emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27 Sőt
azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy
megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a
világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: 28 és azokat
választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt
lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; 29 hogy
egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 30 Az ő munkája az,
hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, 31 hogy amint
meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

              BOGYÓ SZEDŐ
               

Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok,
hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten,
akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. (1Kor
1,27)

Egy nyári reggelen, ahogy epret szedtem, nem túl finom mozdulatommal
letörtem egy egész szárat tele gyümölccsel. A száron azonban csak
egyetlen eper volt elég jó ahhoz, hogy beletegyem a kosaramba. A többit
vagy megcsipkedték a madarak, vagy túl zöldek voltak ahhoz, hogy bent
megérjenek.
A szüret alatt azon gondolkodtam, hogy amikor Isten szolgálatra választ
minket, nem úgy tekint ránk, mint én az eprekre. Sokszor egy gyermek is
lehet Isten eszköze (Zsolt 8,3). Öt tönkrement házassággal a háta
mögött, a samáriai asszony sem tűnt egy lehetséges tanítványnak (Jn
4,5-42), bizonyságtétele mégis az egész falut arra indította, hogy
meghallgassák Jézust. Dávid király legbátorítóbb zsoltárai arról az
örömről szólnak, hogy bűnei megbocsáttattak és szíve megtisztult.
Nagymama létemre boldog vagyok, hogy Isten nem gondol túl öregnek
ahhoz, hogy gyermekeket tanítsak a vasárnapi iskolában.
Senki sem túl fiatal, túl idős, túl bűnös, vagy túl sérült az Isten
szolgálatára. Isten minden hívőt használni akar az ő országában.
Késznek vagyunk-e rá?

Imádság: Istenünk, használj minket ma arra, hogy bátorítsunk másokat,
és megosszuk szeretetedet másokkal. Ámen.

Milyen feladatra vagyok különösen alkalmas?
Linda P. Hamilton (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A VASÁRNAPI ISKOLAI TANÍTÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról