Csendes Percek március 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 31., P, 03:41:01 CEST


            2006. március 31. péntek            

Róm 10,10-17.

10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk
vallást, hogy üdvözüljünk. 11 Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne,
nem szégyenül meg." 12 Nincs különbség zsidó és görög között, mert
mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül
hívja; 13 amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül."
14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva:
"Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" 16
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan
Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" 17 A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

           A BIZONYSÁGTÉTEL AJÁNDÉKA
           

De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? (Róm 10,14)

Amikor ápolónőként elkezdtem dolgozni, a barátnőmtől rengeteg
segítséget kaptam. Szánalmasan kevésnek éreztem viszont mindazt, amit
én neki viszonzásul adhattam. Egy napon aztán arra kért, beszéljek a
hitemről, és így lehetőségem nyílt Jézus Krisztusról beszélgetni vele.
Végül a barátnőm is elfogadta Jézust Urának és Megváltójának.
Péter apostol szavai jutottak eszembe, amiket a koldusnak mondott:
"Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked" (ApCsel 3,6).
Rájöttem, hogy Péterhez hasonlóan, én is csodálatos ajándékot adtam a
barátnőmnek. Nem tudok tárgyi ajándékot adni másoknak, de mindig
tehetek bizonyságot hitemről.
Ebben a világban még hitben járunk. Krisztusra irányulnak a próféciák,
és benne teljesül be valamennyi. Krisztus minden szomjúhozót hív -
korra, fajra, vagy származásra tekintet nélkül -, hogy igyunk "az élet
vizének forrásából" (Jel 21,6). De hogyan találják meg az emberek az
Élő Vízhez vezető utat, ha nem osztjuk meg velük a Krisztusról szóló
örömüzenetet, amikor arra lehetőségünk nyílik? Az Istennel való
közösség a legnagyobb ajándék, amit felkínálhatunk embertársainknak.

Imádság: Életnek Ura, segíts, hogy megmutathassuk másoknak az "élet
vizének forrásához" vezető utat. Ámen.

Hogyan adhatom át Krisztus csodálatos ajándékát?
Elizabeth von Keitz (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉG NEM ISMERIK KRISZTUST!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról