Csendes Percek március 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 30., Cs, 03:41:01 CEST


           2006. március 30. csütörtök           

Zsolt 104,1-24.

1 Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél,
2 világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként
feszítette ki az eget,
3 palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek
szárnyán jár.
4 A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.
5 Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon.
6 Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is
állt a víz.
7 Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszéledtek.
8 A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet
készítettél nekik.
9 Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a
földet.
10 Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek
között.
11 Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják
szomjukat.
12 Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek.
13 Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól
tartod a földet.
14 Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből,
15 és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát
az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
16 Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
17 ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
18 A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak
búvóhelyet.
19 Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely
ismeri pályáját.
20 Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő
mindenféle vadja,
21 az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
22 Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
23 Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.
24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.

              HATALMAS ISTEN
              

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt
46,11)

A látvány elbűvölt, és megnémulva ültem a Grand Canyon szélén. Hosszan
elnyúlva húzódott előttem a völgy, ameddig a szem ellátott. Úgy tűnt,
nincs is vége. Csendben figyeltem a fény visszatükröződését a
sziklafalakon, amint vörös, kék, bíbor és sárga árnyalatot szórtak
szerteszét. Egy csipkés szélű szikla magasodott a közelben, a keleti
oldalfalra tükrözve a napsugarakat. A hó szikrázott a kanyon peremén,
ahol fák hajladoztak a meredély szélén. A mélyben a folyót láthattam,
mintha egy egészen szűk hasadékon rohant volna keresztül.
Teljesen megigézve ültem ott, felismerve, hogy mindezt Isten
teremtette. Gondolataim elkalandoztak, és ekkor ezeket a szavakat
hallottam szívemben: "Csendesedj el!" Aggódó érzések leptek meg
ugyanis: kapcsolataim, anyagi helyzetem és sokféle teendőim feletti
nyugtalanság miatt. De amint az előttem feltárulkozó látványra
pillantottam, lélekben ezeket a szavakat hallottam visszhangozni a
kanyon felett: "Csendesedj el, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten!"
Isten teremtette ezt a csodálatos kanyont, és végtelen gondoskodással
teremtett minket is. Amikor mindenhatóságára gondolunk, töltse be
szívünket csendes hódolat és tisztelet.

Imádság: Mindenható Istenünk, csendesítsd el szívünket. Köszönjük, hogy
az egész világmindenségben oly parányi emberre is gondot viselsz. Ámen.

A szerető Isten gyengéden a tenyerén hordoz minket.
Michael Lyons (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK EGY AGGÓDÓ EMBERTÁRSUNKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról