Csendes Percek március 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 29., Sze, 03:41:01 CEST


            2006. március 29. szerda            

Mt 25,31-46.

31 Jézus mondja: "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

            IGAZ VENDÉGSZERETET
             

Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. (1Pt 4,9)

Amikor a gyülekezeti csoportunk egy missziós utat tett Mexikóba, a
helyi gyülekezet tagjai összehordták szerény készleteiket, és úgy
készítettek nekünk babból és rizsből ételt. Meglepetésünkre azonban a
házigazdáink nem étkeztek velünk együtt. Később megtudtuk, hogy
mindenüket felajánlották nekünk, úgy hogy nekik és családjuknak az
általunk hagyott maradékon kívül semmi sem maradt.
Az áldozatos szeretet az Isten iránti szeretetünk legerősebb
kifejezése. Jézus azt mondta, hogy azok jutnak be Isten országába, akik
segítettek rajta, amikor éhes és szomjas, idegen és mezítelen, beteg és
fogoly volt. Amikor megkérdezték tőle, hogy mikor történt mindez, azt
válaszolta, akkor, amikor másokkal tették meg mindezt.
A mexikói vendéglátó gyülekezetünk tagjai az általam valaha is
megtapasztalt legcsodálatosabb vendégszeretetet mutatták be nekünk.
Elgondolkodtattak, vajon én hajlandó lennék valamit odaadni Jézusért.
Csak a számomra könnyű dolgokat adom oda annak a Jézusnak, aki az
életét adta értem? Vagy kész vagyok, bármit, bármi áron odaadni?

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy szabad akaratot adtál nekünk.
Nyisd meg szemünket a bennünket körülvevő szükség meglátására. Segíts,
hogy szereteted által ma is tudjunk valakivel jót tenni. Ámen.

Csak akkor és azt adom, ami kényelmes számomra?
Christy Bower (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZŐKÉRT ÉS A FEDÉL NÉLKÜL ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról