Csendes Percek március 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 28., K, 03:41:01 CEST


            2006. március 28. kedd            

Jn 8,31-38.

31 Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti
megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; 32
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." 33 Ők
ezt kérdezték tőle: "Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk
szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?" 34
Jézus így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki
bűnt cselekszik, a bűn szolgája. 35 A szolga pedig nem marad a házban
örökre: a fiú marad ott örökre. 36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket,
valóban szabadok lesztek."
37 "Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az
én igémnek nincs helye bennetek. 38 Én azt mondom, amit az én Atyámnál
láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok."

             IGAZI SZABADSÁG
              

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36)

A múlt évben a hálaadás napján gyülekezetünkben segítettem a
hajléktalanok és szegények számára szervezett ételosztásban. Amint
vendégeinket figyeltem, észrevettem, mennyire szenvednek, és lelkük
mennyire börtönbe van zárva, mintha valóban foglyok lennének. Néhány
nappal ezután jelentkeznem kellett, hogy megkezdjem három és fél éves
börtönbüntetésem letöltését, melyet még a megtérésem előtt elkövetett
bűnömért kaptam.
Most tehát valóságosan börtönben vagyok, és ezen a helyen szolgálom az
Urat. Mégis, azt a nagy szabadságot érzem a szívemben, melyet csak
Isten adhat. Rájöttem, hogy a fizikai szabadságban élő emberek is
lehetnek saját lelki börtönükbe zárva, amely nagyobb fájdalmat is
okozhat, mint a tényleges elzártság. Ismerek embereket, akik a fizikai
szabadság korlátozása és a lelki fogság miatt szenvednek. Én ezen a
helyen szabadságot találtam a Krisztusban, és lelkem a Dicsőség
Királyának magasztalása közben naponta kiszabadul e falak közül.

Imádság: Drága Istenünk, segíts megtapasztalnunk az igazi szabadságot,
melyet parancsolataid követése nyomán nyerhetünk. Adj erőt, hogy mindig
a békesség ösvényén járjunk. Ámen.

Krisztus követése jelenti az igazi szabadság útját.
Eddie Amaral (San Juan, Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK A LELKI MEGKÖTÖZÖTTSÉGBEN LÉVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról