Csendes Percek március 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 26., V, 03:41:00 CEST


           2006. március 26. vasárnap           

Zsolt 103.

1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
2 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
6 Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete
az istenfélők iránt.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el
vétkeinket.
13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az
istenfélőkhöz.
14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
15 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező
virága.
16 Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet
felismerni.
17 De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még
az unokáikkal is;
18 azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek
teljesítésével.
19 Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen
uralkodik.
20 Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek
parancsát, és hallgattok parancsszavára!
21 Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!
22 Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik!
Áldjad, lelkem, az URat! 

           GONDOLATOK A KEGYELEMRŐL
           

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt
26,3) Károli Gáspár fordítása szerint.

Sok megható emberi történet igazolja, hogy létezik isteni kegyelem.
Ajándék ez mennyei Atyánktól, amit nem érdem szerint kapunk, hanem
szükség szerint. Urunk tudja, hogy mikor és miben szorulunk az ő
segítségére.
Sokszor nézek ki az ablakomon. Öregesen, ráérősen nézem a szemben lévő
hegyet és az utcán az embereket. Mostanában többször látok egy idős
párt, lassú egyenletes lépésekkel elhaladni. A hölgy ősz hajú, molett,
férje kopaszodó, talán egy fejjel magasabb partnerénél. Megjelenésükben
az az érdekes, hogy a férfi jobbjával átkarolja asszonyát, és kezét
annak vállán pihenteti. Rá támaszkodik és nem egy botra, de látszik,
hogy erre a segítségre, erre az "élő mankóra" nagy szüksége van,
különben járása bizonytalan lenne. Szabad kezével a férfi gesztikulál,
és úgy tűnik, séta közben szórakoztatja asszonyát.
Nézem az idős párt és elgondolkodom. Biztosan megérintette őket is az
isteni kegyelem. Egy súlyos betegségből való lábadozás talán az, amit
látok. Szeretettel elviselni egymást az elesettségben, támaszt nyújtani
a bizonytalannak.

Imádság: Mennyei Atyánk áraszd ránk kegyelmedet, hogy érezzük, mindig
velünk vagy és fogod kezünket. Áldj meg bennünket és óvj meg minden
veszedelemtől, hogy bút ne lássunk. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Hogyan készülök az isteni kegyelem fogadására?
Zemankovics Magda (Budapest, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT ÉS A BETEGSÉGBŐL LÁBADOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról