Csendes Percek március 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 20., H, 03:41:01 CET


            2006. március 20. hétfő            

Mt 13,1-23.

1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy
sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az
egész sokaság pedig a parton állt. 3 Aztán sok mindenre tanította őket
példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni, 4 és vetés közben néhány
mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 5 Mások
sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak,
mert nem voltak mélyen a földben; 6 de amikor a nap felkelt,
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7 Mások
tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8
A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit,
a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 9 Akinek van füle,
hallja!" 10 A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: "Miért
beszélsz nekik példázatokban?" 11 Ő így válaszolt: "Mert nektek
megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak
nem adatott meg. 12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik,
akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 13 Azért beszélek
nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak,
és nem értenek." 14 "Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 15 Mert
megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket
behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel
ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket." 16 "A ti
szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. 17
Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit
láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották." 18
"Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! 19 Amikor valaki hallja a
mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja
azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a
mag. 20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és
azonnal örömmel fogadja, 21 de nem gyökerezik meg benne, ezért csak
ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal
eltántorodik. 22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de
e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz
termést. 23 Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét,
és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik
harmincannyit."

               MAGVETÉS
               

Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy
együtt örüljön a vető és az arató. (Jn 4,36)

Sokszor hangzik el igehirdetés a magvetésről. A prédikátorok gyakran
hangsúlyozzák az anyagi haszonért történő vetést. Én azonban
megtanultam, hogy nem minden magvetés eredményez anyagi nyereséget. Egy
keresztyén férfiaknak rendezett konferencián például, a szobatársam
azért vehetett részt, mert nővére kifizette érte a részvételi díjat.
Magot vetett a fivére életébe, felvállalva az ő jólétének a dolgát,
hogy elfogadhassa Krisztust, és megerősödjön a keresztyén hitben.
Magvetés közben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a legdrágább
kincs nem pénzben mérhető. A legnagyobb nyereség az örök élet, melyet
nem lehet megvásárolni. Képzeld csak el, milyen izgalmas lesz majd a
mennyben, amikor Jézus ezt mondja neked: "Gyere, hadd mutassalak be
valakinek. Ez az ember egy konferencián elfogadott engem Megváltójának.
Te üdvözölted, és beszédbe elegyedtél vele. Mikor feltárta vétkét, nem
ítélted el, hanem bátorítottad. Bizonyságot tettél, beszéltél neki
rólam, és most itt van."
Egyik vet, a másik arat, de Isten adja a növekedést, az örök élet
gyümölcsét. (1Kor 3,6)

Imádság: Urunk, segíts, hogy magvetés közben mások szükségeit tartsuk
szem előtt, és ne a magunkét. Ámen.

Az általunk vetett mag valakiben az örök élet gyümölcsét teremheti.
William Peoples (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK VÁGYNAK ISTENT MEGISMERNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról