Csendes Percek március 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 19., V, 03:41:01 CET


           2006. március 19. vasárnap           

Róm 8,5-13.

5 Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig
Lélek szerint, a Lélek dolgaival. 6 A test törekvése halál, a Lélek
törekvése pedig élet és békesség, 7 minthogy a test törekvése
ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát,
és nem is tudja magát alávetni. 8 Akik pedig test szerint élnek, nem
lehetnek kedvesek Isten előtt. 9 Ti azonban nem test szerint éltek,
hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé. 10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a
test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. 11 Ha
pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak
közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül,
életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 12
Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint
éljünk. 13 Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek
által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.

             BIZTOS KEZEKBEN
              

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek. (Róm 12,1)

Zaklatott szívvel ültem végig az úrvacsorai szertartást. Egy héttel
azelőtt egy karomon lévő anyajegyet rosszindulatúnak diagnosztizáltak,
és további műtéti beavatkozásra volt szükség. Hospice-házban dolgozom,
és tudom, hogy egy daganat halálos kimenetelű is lehet.
Hirtelen a tudatomig hatolt az úrvacsorai liturgia befejező imádsága:
"Lelkünket és testünket felajánljuk neked égő áldozatul." Lelkemet
Isten kezébe tenni, igen, de ami a testemet illeti, abban nem voltam
biztos. Ahogy ott ülve ezen elmélkedtem, rájöttem, hogy milyen
ellentmondás lelkemet Istenre bízni, aki megőrzi azt az
örökkévalóságra, de vonakodni testemet odaadni neki ezen a földön.
Magamban ismételtem az imádság szavait, miközben teljes valómat
odaszántam Istennek, aki biztonsággal és gyengéden szerető kezében
tartja múltamat, jelenemet és jövőmet.

Imádság: Hatalmas Istenünk, Jézus Krisztus által, felajánljuk neked
lelkünket és testünket élő áldozatul. Küldj ki bennünket Lelked
erejével, hogy a te dicséretedre és dicsőségedre éljünk és
munkálkodjunk. Ámen.

Isten nagy dolgokat tud cselekedni általunk, ha teljes valónkat az ő
szolgálatába állítjuk.
Pamela Vale-Taylor (Kent, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A RÁKOS BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról