Csendes Percek március 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 16., Cs, 03:41:01 CET


           2006. március 16. csütörtök           

Lk 18,18-25.

18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte Jézustól: "Jó Mester, mit
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19 Jézus ezt válaszolta neki:
"Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20 A
parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj
hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21 Ő pedig így szólt: "Ezt mind
megtartottam ifjúságomtól fogva." 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így
szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat,
oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és
kövess engem." 23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon
elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt:
"Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk
van. 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az
Isten országába bejutni."

             AZ EGY ÉS EGYETLEN
             

Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz! (Hós 14,2)

A Biblia figyelmeztet, hogy ne legyen más istenünk, csak az egy igaz
Isten. Hogyan? - kérdezem. Hiszen én nem imádok bálványokat.
Eszembe jut Ernst Bloch filozófus kijelentése, mely így hangzik: "Csak
egy ateista lehet jó keresztyén." Összefüggésbe hoztam ezt az állítást
a bálványimádással, és számomra ez annyit jelent, hogy ha Krisztust
akarjuk követni, félre kell söpörnünk minden hamis istent. Hamis
isteneinket beazonosíthatjuk - a gazdag ifjúnak például, akiről a Lk
18,1-25 beszél, a vagyon volt az istene. Izráel fiai hitüket önerejükbe
és fegyverzetükbe vetették. Mai társadalmunk hamis istene a mértéktelen
fogyasztás; a személyes jólétet minden más fölé helyezzük.
De Jahve az igaz Isten, mindenek Istene: az igazaké és az istenteleneké
egyaránt. Mi az, ami távol tart és akadályoz abban, hogy az egy igaz
Istent imádd, és keresd a vele való személyes kapcsolatot? Áldjon meg
minket az Úr, hogy felszámoljuk az idegen isteneket életünkben, és
felfedezzük Krisztus csodálatos képmását a többi ember arcán.

Imádság: Szerető Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy felfedezzük az
életünket uraló idegen isteneket. Vezess minket az igazság és
igazságosság ösvényén. Ámen.

Isten segíthet nekünk, hogy elhagyjuk bálványainkat, és kövessük
Krisztust.
Gustavo D. Romero (Capital Federal, Argentína)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY FELISMERJÜK A BÁLVÁNYAINKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról