Csendes Percek március 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 12., V, 03:41:00 CET


           2006. március 12. vasárnap           

1Pt 5,6-11.

6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat őreá
vessétek, mert neki gondja van rátok. 8 Legyetek józanok, vigyázzatok,
mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el: 9 álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy
ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10 A
minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő
örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket
felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11 Övé a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

           AKIKET SENKI SEM SZERET
            

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő
örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket
felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

A lelkészünk minden alkalommal ugyanazzal az áldással fejezi be az
istentiszteletet: "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és
a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, mindazokkal,
akiket szerettek, és azokkal, akiket senki sem szeret, csak Isten, ma
és mindörökké. Ámen."
"Akiket senki sem szeret, csak Isten" - ezek a szavak mélyen
elgondolkodtatnak. Vajon hányan lehetnek az istentiszteleten, akik úgy
érzik néha, hogy senki sem szereti őket?
Természetesen arra vágyunk, hogy Isten árassza ki kegyelmét azokra,
akiket szeretünk, de talán nem kérjük ugyanezt a kegyelmet azoknak,
akiket senki sem szeret.
Isten biztosít bennünket, hogy ő akkor is szeret, ha mi úgy érezzük,
hogy senki sem szeret. Ha megismerjük az ő szeretetét, mindannyian
kereshetjük azokat, "akiket senki sem szeret", a gyülekezetünkben, a
családunkban és a lakóhelyünkön. Megmutathatjuk nekik Isten szeretetét,
hogy megláthassák, hogy Isten őket is szereti.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, áraszd ki kegyelmedet, szeretetedet minden
teremtményedre, de különösen azokra, akik úgy érzik, hogy senki sem
szereti őket. Tégy minket a reménység, a megváltás, és a szeretet
hírnökeivé. Ámen.

Még ha nem is érezzük, Isten szeretete körülvesz minket.
William S. McDermet (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A MAGÁNYOSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról