Csendes Percek március 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 9., Cs, 03:41:02 CET


           2006. március 9. csütörtök           

1Kor 12,1-11.

1 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha
tudatlanok lennétek. 2 Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok,
ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma
bálványokhoz. 3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus
átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus
Úr", csakis a Szentlélek által. 4 A kegyelmi ajándékok között ugyan
különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5 Különbségek vannak a
szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6 És különbségek vannak az isteni
erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi
mindenkiben, ugyanaz. 7 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért
adatik, hogy használjon vele. 8 Mert némelyik a Lélek által a
bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek
által. 9 Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek
által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10 Van, aki az isteni erők
munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a
nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását
kapta. 11 De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja
szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.

           OSSZUK MEG AJÁNDÉKAINKAT!
           

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak,
eszerint szolgálunk is. (Róm 12,6)

Néhány évvel ezelőtt barátom, Jere előfizetett számomra a Csendes
Percekre. Amint az első rész megérkezett, elolvastam a kijelölt
igeverseket és az aznapi áhítatot. Aztán felhívtam a barátomat, és
elmondtam neki, mennyire megfogott a történet.
Nem sokkal ezután, Jere egyszer azt javasolta, hogy nekem is meg
kellene osztanom másokkal tapasztalataimat, mert szerinte van
adottságom az íráshoz. Bátorításával és a Szentlélek segítségével
kezdtem áhítatokat írni a Csendes Percekbe.
Ez a tapasztalat megtanított arra, hogy nem mindig vagyunk tudatában az
Úrtól kapott ajándékainknak. Néha előfordul, mint az én példám is
mutatja, hogy egy másik emberre van szükség ahhoz, hogy felismerje
talentumainkat, és bátorítson arra, hogy használjuk is azokat. Ezért,
ha másokban észreveszünk bizonyos ajándékokat, ragadjuk meg az
alkalmat, nevezzük meg és erősítsük meg őket. A Biblia azt mondja, hogy
Isten mindannyiunknak különleges ajándékot adott, hogy azt mások javára
használjuk. Bármilyen ajándékaink legyenek, ha megosztjuk őket, Isten
nevére hozunk dicsőséget.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük az ajándékokat, melyeket tőled kaptunk.
Kegyelmed erejével segíts, hogy használhassuk ezeket mások javára.
Ámen.

Isten ajándékai azért vannak, hogy megosszuk őket másokkal.
Jeannie Cillo (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A CSENDES PERCEK ÚJ ÍRÓIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról