Csendes Percek március 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 6., H, 03:41:02 CET


            2006. március 6. hétfő            

Róm 7,12-19.

12 A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. 13 Akkor
a jó lett halálommá? Szó sincs róla! Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn
mivolta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz
bűnné a parancsolat által.
14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki
vagyok szolgáltatva a bűnnek. 15 Hiszen amit teszek, azt nem is értem,
mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.
16 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a
törvényről, hogy jó. 17 Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a
bennem lakó bűn. 18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem
lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra,
hogy megtegyem, nincs. 19 Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót,
hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.

             VÁLASZTOTT BILINCS
             

Amelynek követe vagyok a bilincsben is... (Ef 6,20)

Kevesen vannak közöttünk, akiknek valaha is valóságos bilincs lesz a
kezén és lábán. Ezért talán nehezen tudjuk elképzelni, mire is gondolt
valójában Pál, amikor így jellemezte magát: "követe vagyok a bilincsben
is..." Szavai bizonyságtételként szolgálnak, az Istenhez való szilárd
elkötelezettségét mutatják.
Mivel magam is börtönben vagyok, sok erőt és bátorítást nyerek Pál
szavaiból. Nem csak az engedelmességről szólnak, hanem a körülmények
fölé emelő győzelemről is.
Mindenkit megkötöz valami. Van, akit a gazdagság, van, akit a
szegénység. Van, aki a presztízs és hatalom rabszolgája, mások, az
uralkodásé és kizsákmányolásé. Azonban vannak, akik osztoznak Pál
örömében, hiszen Krisztus szolgái. A szolgaságot legtöbben magunk
választjuk, de támaszt is jelenthetünk másoknak. Mihez vagy kihez van
odaláncolva az életem?
Krisztus fel tudja oldani azokat a kötelékeket, amelyek megkötöznek,
amennyiben úgy döntünk, hogy hozzá akarjuk láncolni magunkat. Bárcsak
megismerhetnénk, milyen öröm és szabadság az, ha valaki a Krisztus
követe bilincsben is; olyan bilincsben, mely miatt nem kell
szégyenkeznie.

Imádság: nk: Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy engedelmes szolgáid
lehessünk, és megtapasztalhassuk, micsoda öröm a te követednek lenni.
Vezess bennünket. Ámen.

Milyen bilincs tart vissza a Krisztusban való teljes élettől?
Richard Ryan (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNBEN LÉVŐKÉRT


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról