Csendes Percek március 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 2., Cs, 03:41:00 CET


           2006. március 2. csütörtök           

Zsolt 73,1-17.

1 Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez!
2 De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.
3 Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét.
4 Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük.
5 Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint
más embereket.
6 Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe
burkolóznak.
7 Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak.
8 Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen.
9 Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet.
10 Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet.
11 Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a
Felségesnek?
12 Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat
szüntelen.
13 De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet
ártatlanságomban,
14 mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel.
15 Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor
megtagadtam volna fiaid nemzetségét.
16 Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt
nekem.
17 Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen
végük lesz.

             ISTEN IGAZSÁGOS?
             

Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Bízzál
az Úrban és tégy jót. (Zsolt 37,1.3)

Sokszor csodálkozunk és kérdezzük, miért megy jól a gonoszok sora, és
megúsznak minden büntetést, míg azok, akik jót tesznek, fájdalmakon és
szenvedéseken mennek keresztül. Sokszor tettem fel én is a kérdést,
hogy egy jó és igazságos Isten miért huny szemet a gonoszok bűnei
felett. Néha kísértésbe esem, azt gondolva, hogy Isten elnézi a
gonoszságot.
A zsoltáros is hasonló dilemma között vívódott. Ez majdnem az Istennel
való kapcsolatának kudarcához vezetett. Azután bement Isten
szentélyébe, és megváltozott a nézőpontja.
Milyen fontos, hogy Istenre összpontosítsunk! A Zsid 12,2 arra bátorít
minket, hogy "nézzünk fel Jézusra". A 37. zsoltár pedig azt mondja,
hogy a rossz miatti harag helyett arra figyeljünk, hogy mi a jó és a
helyes.
Amikor kísértést érzek, hogy rosszat gondoljak és elbátortalanodjak, a
zsoltárokra figyelek, és Istenre irányítom a szemem, tudva, hogy az ő
útjai magasabbak és jobbak, mint az én útjaim.

Imádság: Drága Istenünk, segíts rád irányítani a figyelmünket, bízni
benned, és a jót cselekedni. Ámen.

Az Istenre való összpontosítás elvezet minket a helyes és jó útra.
John J. Ramble (Uttar Pradesh, India)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT "GONOSZNAK" TARTUNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról