Csendes Percek március 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 1., Sze, 03:41:01 CET


            2006. március 1. szerda            

1Kor 15,42-58.

42 Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban,
feltámasztatik romolhatatlanságban; 43 elvettetik gyalázatban,
feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik
erőben. 44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van
érzéki test, van lelki test is. 45 Így is van megírva: "Az első ember,
Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké." 46 De
nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. 47 Az első ember
földből, porból való, a második ember mennyből való. 48 Amilyen a
földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok
a mennyeiek is. 49 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk
viselni a mennyeinek a képét is. 50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy
test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a
romolhatatlanságot. 51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. 52 Hirtelen egy
szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a
harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig
elváltozunk. 53 Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell
öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. 54 Amikor pedig (ez a
romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba
öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál
fölött! 55 Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" 56 A
halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57 De hála az
Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 58
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

              HAMUBÓL ÉLETRE
              

És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a
képét is. (1Kor 15,49)

Néztem a hamut gyermekeim homlokán, amint hamvazószerda estéjén az
istentisztelet után lefektettem őket. Eszembe jutottak a lelkész
szavai, amint megérintette arcomat a hamuval: "Porból lettél...", ezzel
figyelmeztetve halandóságomra. Gyermekeim arcát nézve az ő
halandóságukra is gondoltam. Nehéz egy szülőnek ezzel szembesülnie,
különösen, amikor a gyermekek annyira tele vannak élettel. A félelem a
barátságtalan időktől és az irányíthatatlan világtól, nyomasztónak
tűnik. Amikor nemrég elveszítettem legjobb barátomat, a nagyapámat,
rájöttem, milyen könnyen elborít a depresszió és az aggodalom.
Most azonban a félelem és aggódás helyett hihetetlen békességet
éreztem. A békesség abból fakadt, hogy tudtam, az élet, bármeddig
tartson is, Isten ajándéka. A földi élet ajándéka felkészít minket egy
újabb, eljövendő ajándékra, egy még tökéletesebbre. Az eljövendő
ajándék pedig élet a feltámadt testben, Isten országában. Krisztus
halálával és feltámadásával a halál feletti végső győzelem, egy
elmúlhatatlan élet ígéretét kapjuk.

Imádság: Urunk, Istenünk, segíts emlékeznünk arra, hogy az életünk
teremtő munkád ajándéka. Köszönjük, hogy ez az élet Jézus Krisztusban
teljesedett ki. Ámen.

Földi életünk és az örök élet Isten szeretetének ajándékai.
Mark H. Anderson (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELTŰNT GYERMEKEK SZÜLEIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról