Csendes Percek június 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 24., Szo, 03:41:02 CEST


            2006. június 24. szombat            

Zsolt 1.

1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a
vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
2 hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik
éjjel-nappal.
3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében
megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit
tesz.
4 Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór
a szél.
5 Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az
igazak közösségében.
6 Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

               PITYPANG
               

Aki az Úrban bízik, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a
folyóig ereszti gyökereit. (Jer 17,7-8)

Amikor édesanyám és édesapám nyolc hónappal egymás után meghalt,
rettentően elcsüggedtem. Több időt töltöttem kertészkedéssel, hiszen
itt békét leltem. A pitypangok kigyomlálása azonban eredménytelen
küzdelemnek tűnt. Néha már ki akartam tűzni a fehér zászlót, és
beismerni: "Megadom magam, elfoglalhatod a kertemet!" A pitypang
rendkívül szívós növény. Gyökereit mélyre ereszti, és ellenáll minden
megsemmisítésre irányuló törekvésnek. Amint ott mérgelődtem, a vélt
ellenségem iránti dühöm csodálattá változott. Ha növény lehetnék, egy
agyondédelgetett, sok törődést igénylő gyönge virág akarnék e lenni,
vagy egy makacs, szívós gyomnövény, amely az életéért küzd? A
pitypangnak a kemény talajba kell mélyre eresztenie gyökerét. Így kell
vizet találnia a túléléshez.
Én a szomorúságomban csak a túlélésre tudtam koncentrálni. De most
döntésre kellett jutnom. Olyan ember akarok-e lenni, aki állandó
törődést igényel, vagy az élet forrására, Jézus Krisztusra
összpontosító céltudatos ember? Eldöntöttem, hogy lelki gyökereimet
mélyre akarom bocsátani, Istenhez járulok imádságaimban, igeolvasásban,
és hálaadásaimban. Minden eltelt nappal közelebb kerülök Isten élő
vizéhez.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy az imádság, hálaadás és a remény erős
gyökereit fejlesszük ki magunkban. Ámen.

Isten megerősít bennünket, és egyre erősebbé akar tenni.
Betty Kay Hudson (Dél-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZOMORÚSÁGBAN LÉVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról