Csendes Percek június 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 18., V, 03:41:01 CEST


           2006. június 18. vasárnap            

1Kor 11,23-32.

23 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus
azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, 24 és hálát
adva megtörte, és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem,
amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
25 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta:
"E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre." 26 Mert valamennyiszer
eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljön. 27 Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét,
vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28
Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből,
és úgy igyék abból a pohárból. 29 Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem
becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. 30
Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg
számosan. 31 Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk
ítélet alá. 32 De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a
világgal együtt el ne vesszünk.

               ÚRVACSORA
               

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Legutóbbi úrvacsora élményemet szeretném leírni. A szereztetési ige
felolvasása után kimentünk, és a nálunk szokásos módon körbetérdeltünk
az Úr asztala körül. Mikor a kenyeret a kezembe kaptam, éreztem, hogy
száraz. Első gondolatom az volt, "hogy-hogy nem friss a kenyér?!" Aztán
elszégyelltem magam, és az jutott eszembe, hogy "de hát ez az Úr Jézus
teste!"
Halk kérdések jöttek: Melyik Jézus áll közelebb hozzám: az, aki tiszta
ruhában a templomban prédikált sokak ámulatára, vagy aki csodákat tett
mások szeme láttára? Belefér-e a gondolataimba az a Jézus is, aki
véresen, elesetten, szennyesen, izzadtan, szikkadtan keresztre ment?
Nagyon szelíden ezt kérdezte tőlem. Én pedig a "száraz kenyeret"
választottam, ez volt az ő igazi lényege, ezért jött közénk.
"...ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de
ha meghal, sokszoros termést hoz." (Jn 12,24)

Imádság: Köszönjük Jézus, hogy te élő kenyér vagy számunkra, és általad
van igazi életünk. Áldd meg közösségeinket, amikor asztalod körül
összegyülekezünk, hogy a szent jegyeket hálaadással vehessük. Ámen.

Krisztus jelen van az úrvacsorában!
Czabán Angelika (Budapest, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚRVACSORÁK RÉSZVEVŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról