Csendes Percek június 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 15., Cs, 03:41:01 CEST


           2006. június 15. csütörtök           

1Móz 32,9-12; 33,1-11.

9 Mert ezt gondolta Jákób: Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és levágja
azt, a megmaradt tábor elmenekülhet. 10 Jákób azután ezt mondta: Ó
atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene, URam, aki ezt
mondtad nekem: Térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek
veled! 11 Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit
szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a
Jordánon, most pedig két táborom van. 12 Ments meg engem bátyámnak,
Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogy ha idejön, megöl engem, az
anyákat is gyermekeikkel együtt.
1 Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz
ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két
szolgáló mellé. 2 Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük
Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. 3 Ő maga előttük
ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. 4 Ézsau
eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. 5
Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt
kérdezte: Kik ezek? Ő így felelt: A gyermekek, akiket Isten kegyelme
adott szolgádnak. 6 Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és
leborultak. 7 Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak.
Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. 8 Akkor ezt
mondta Ézsau: Mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt
felelte: Arra, hogy elnyerjem uram jóindulatát. 9 Ézsau ezt mondta: Van
nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied! 10 De Jákób ezt mondta:
Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az
ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam
volna, olyan kegyes voltál hozzám. 11 Fogadd el ajándékomat, amelyet
áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van
mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta.

                A DÖNTÉS                

Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. (Ef 4,32)

Nem volt egyszerű megbocsátanom a volt férjemnek. Túl nagy volt a
fájdalom. Három gyermekemre úgy gondoltam, mint akiket leginkább
megbántott. Nagyon sok imádság és elmélkedés után, időpontot kértem egy
keresztyén lelki tanácsadótól. Azt mondta: "Kérd Istent, hogy juttassa
eszedbe az összes sérelmet és bántást, amit a volt férjed valaha is
okozott neked." Aztán így folytatta: "A megbocsátás valójában egy
döntés és nem érzelem." Bölcs szavai tettre sarkaltak. Térdeimen, lelki
tanácsadóm segítségével, kértem Istent, hogy bocsássa meg szívem
keménységét. Negyvenöt perccel később, miután "a megbocsátást
választom" mondat elhagyta számat, végre kiszabadultam saját
börtönömből.
A volt férjem évekkel később felhívott, hogy bocsánatot kérjen a nekünk
okozott fájdalomért. Akkor már képes voltam őszintén kimondani, "Úgy
döntöttem, hogy megbocsátok neked, a saját békességem, örömöm és a
gyerekek kedvéért." A gyerekeim szintén így tettek.

Imádság: Drága Istenünk, tölts meg bennünket szereteteddel és erőddel,
hogy megbocsáthassunk egymásnak. Ámen.

A megbocsátás a teljes élethez vezető út.
Shelia Berry (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A CSALÁDOKÉRT, AHOL NEM TUDNAK EGYMÁSNAK
MEGBOCSÁTANI!
_____________________________

Hirdetés:

"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:..." Máté 9:37
Kérünk jelentkezz a tóalmási Élet Szava táborba nyári lelki tanácsadói
szolgálatra 7-12 vagy12-25 éves, zömmel nem hívő táborozók felé. 
Jelenleg még nincs elég munkatársunk ahhoz, hogy minden jelentkezőt
fogadni tudjunk - kérünk ha tudsz, segíts.

Köszönettel:
Kádár László
táborvezető

lkadar at eletszava.org
http://www.eletszava.org/hu/summerstaff.phpTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról