Csendes Percek június 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 6., K, 03:41:01 CEST


             2006. június 6. kedd             

Lk 13,10-17.

10 Egyszer valamelyik zsinagógában tanított Jézusn szombaton. 11 Íme,
volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és
annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 12
Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: "Asszony,
megszabadultál betegségedből." 13 És rátette a kezét, mire ő nyomban
felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 14 A zsinagógai elöljáró
azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a
sokasághoz: "Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek
gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton!" 15 Az Úr így válaszolt
neki: "Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga
ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? 16 Hát
Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem
kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?" 17 Amikor ezt
mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság
örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

               CSÜGGEDÉS
               

Volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve. (Lk
13,11)

Sok ember él azonnal észrevehető testi fogyatékossággal. Amikor
meglátjuk őket, rögtön tudjuk, hogy megfelelő alkalmazkodásra, vagy
segítségre van szükségük.
Sokkal többen szenvednek azonban nem látható fogyatékosságban. Nekem
súlyos halláskárosodásom és koncentráló képességi zavarom van. Emiatt
néha megértésre van szükségem embertársaimtól, de mivel nem látható a
bajom, gyakran nem értik meg nehézségeimet. Reményvesztettséget érzek
magamban, látom, hogy mások is így tekintenek rám, és ez
elbátortalanít.
A Lukács evangéliumában olvasott történetben az asszony a szenvedések
éveinek elbátortalanító hatása ellenére is tudatosan kereste Isten
gyógyító kegyelmét. És Jézus megkönyörült rajta. Így érez könyörületet
irántunk is, amikor szenvedések sebzik a lelkünket: összetört szív,
durva emberi kapcsolatok, válás, közeli szerettünk halála, neheztelés
Istenre, betegségek, melyek testünket emésztik. Isten nem hagy el
minket a szenvedések idején, hanem a szeretet gyógyító érintését
kínálja fel.

Imádság: Köszönjük, Atyánk, hogy gyengéd érintéseddel gyógyítasz
bennünket. Ámen.

Isten mindig mellettünk áll, amikor elcsüggedünk.
Lou Storm (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGTÖRT LELKŰ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról