Csendes Percek július 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 31., H, 03:41:01 CEST


            2006. július 31. hétfő            

Lk 6,27-36.

Jézus tanítása: 27 "Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom:
szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket; 28 áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért,
akik bántalmaznak titeket. 29 Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik
arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd
meg. 30 Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a
tiedet, ne követeld vissza. 31 És amint szeretnétek, hogy az emberek
veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." 32 "Ha azokat szeretitek,
akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. 33 És ha azokkal tesztek jót, akik veletek
jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok,
mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy
visszakapják azt, ami jár nekik. 35 Ti azonban szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva
érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert
ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. 36 Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas."

            A JÓ LEGYŐZI A GONOSZT
            

Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. (Mt 5,44)

Emlékszem, amikor édesanyám egyszer hazajött, és elmondta, hogy egyik
munkatársnője állandóan beleköt, csúfolódik, és megjegyzéseket tesz rá.
Ez így ment majdnem minden nap. Édesanyám nem egy panaszkodós típus,
tudtam tehát, hogy ezt most nagyon nehezen viseli.
Néhány hónappal később megkérdeztem, mi újság a munkahelyen. Azt
válaszolta, minden rendben van. Majd elmondta, hogy a kolléganő több
tiszteletet mutat iránta, sőt kedves szavai is vannak már hozzá. Mindez
azt jelentette, hogy a munkatársa megváltozott.
Megkérdeztem édesanyámat, vajon ő mit tett ezért a változásért.
"Semmit," - válaszolta - "kivéve, hogy mindennap imádkoztam érte."
Elmondta, előbb meg kellett bocsátania ennek az asszonynak, és
szeretnie kellett őt, csak azután volt képes imádkozni érte. E nélkül
csak gyűlölte, és visszavágott volna neki.
A megbocsátás, és az imádság helyrehozta ezt a kapcsolatot. Isten azt
akarja, úgy bocsássunk meg másoknak, amiképpen mi is bocsánatot
nyertünk. A rossz viszonyt az imádság és a megbocsátás megjobbíthatja.

Imádság: Szerető és megbocsátó Istenünk, szerető lényeddel késztess
minket a másoknak való megbocsátásra, hogy kapcsolataink helyes
vágányra kerüljenek. Ámen.

A megbocsátás elengedhetetlen kelléke a jó kapcsolatnak.
Gary Hubley (Maine, USA)

IMÁDKOZZUNK A MUNKATÁRSAINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról