Csendes Percek július 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 28., P, 03:41:01 CEST


            2006. július 28. péntek            

Mt 6,5-15.

Jézus tanítása: 5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva
imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek:
megkapták jutalmukat. 6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig,
aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 7 "Amikor pedig
imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt
gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek
tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek,
mielőtt még kérnétek tőle."
9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is;
11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
14 "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát
mennyei Atyátok. 15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

           BIZONYOSSÁG AZ IMÁDSÁGBAN
           

Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de
maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm
8,26)

A keresztyén kiadónál, ahol dolgoztam, minden hétfőn áhítatot
tartottunk. Az áhítat vezetését felváltva végeztük. Amikor először
került rám a sor, annyira bizonytalannak éreztem magam a közös imával
kapcsolatban, hogy előre lejegyeztem, mit fogok mondani. Az áhítat
alatt nem tudtam figyelni sem az éneklésre, sem az igeolvasásra, mert
folyamatosan imádkoztam Istenhez, segítsen imádkozni ennyi ember előtt!
Később, egy nemzetközi összejövetelen lehetőségem nyílt angolul
imádkozni. Az imát nem gondoltam át előtte, nem volt időm lejegyezni a
gondolatokat. Az elején egyszerűen hálát adtam Istennek, de végül is
egy teljes imádság lett belőle. Csodálkoztam, hogy nemcsak hogy mások
előtt, de egy idegen nyelven tudtam imádkozni. Aztán rájöttem, nem kell
aggódnunk, hogy szavaink nem tökéletesek az imában, mert a Szent-lélek
"lefordítja" a szavainkat. Lehet, hogy számunkra akadozónak tűnik
imádságunk, s lehet, hogy gyönyörűnek, a lényeg az, hogy őszintén,
szívből szóljunk, bizalommal és hálával.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy bármennyire is félünk, és bármilyen
szavakat használunk, te meghallgatod imánkat. Ámen.

Minden őszinte ima tetszik Istennek.
Evi Nur Wulan Downs (Jakarta, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK A FÉLÉNK IMÁDKOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról