Csendes Percek július 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 24., H, 03:41:02 CEST


            2006. július 24. hétfő            

Zsolt 119,105-112.

105 Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
106 Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.
107 Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint,
URam!
108 Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, URam, és taníts engem
döntéseidre!
109 Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg.
110 Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem
el.
111 Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.
112 Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma
van.

           AZ UTAT MEGVILÁGÍTÓ FÉNY
           

Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben.
Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít a falon is átugrom.
(2Sám 22,29-30)

Egy bírósági eljárás kapcsán a barátommal beszélgettem. Szerettem volna
tudni az ügy kimenetelét, és azt mondtam: "Néha azt szeretném, ha Isten
nem csak egy kis lámpát használna, amivel következő lépésünket
megmutatja, hanem reflektorfényben tárná elénk mindazt, ami vár ránk a
jövőben." Rögtön utána azonban rájöttem, ha Isten fényárt használna,
sem biztos, hogy mozdulnánk onnan, ahol épp vagyunk, hiszen a fenyegető
veszély és baj láttán még akkor is félnénk előrelépni, ha ismernénk a
dolgok jó kimenetelét.
Még Jézus Krisztus is, aki pedig tudta, hogy a kereszthalál után mi
következik, nehezen tette meg a következő lépést. Azt kérdezte, hogy
nincs-e másik lehetőség. "Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a
poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." (Lk
22,42) Mégis kész volt szenvedni, azért, hogy bennünket megmentsen.
Isten csak annyit mutat meg egyszerre, amennyi szükséges, hogy
megtegyük a következő lépést. Időben felfedi az út hátralévő részét is,
de csak lépésről lépésre. Így lassan kiformálódik az ösvény, amit Isten
készített. Rábízhatjuk magunkat, hiszen vezet, és megvilágítja előttünk
az utat.

Imádság: Istenünk, vezess utadon, Jézus Krisztusért. Ámen.

Isten az előttünk levő utat lépésenként világítja meg.
Steven Gibbs (Dél-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A JOGÁSZOKÉRT.


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról